Gwneud yn siŵr bod y farchnad ynni yn gweithio'n deg i chi

Ni yw'r rheoleiddiwr ynni ar gyfer Prydain Fawr. Yma gallwch ddod o hyd i'n canllawiau ynghylch cyflenwadau nwy a thrydan yn y cartref.

Cadarnhau eich hawliau ynni. Cael cyngor os bydd angen help ychwanegol arnoch, os byddwch yn cael anawsterau â'ch cyflenwad ynni neu os byddwch am gwyno. Arbed arian a bod yn fwy gwyrdd o ran eich defnydd o ynni gyda'n hawgrymiadau ar newid cyflenwr, grantiau gan y llywodraeth, budd-daliadau a chynlluniau effeithlonrwydd ynni.

Os na chewch yr ateb rydych yn chwilio amdano, gallwch ofyn i ni ar Twitter hefyd.