Beth fydd yn digwydd os bydd eich cyflenwr ynni yn mynd i'r wal

Os bydd eich cyflenwr yn mynd i'r wal, bydd rhwyd ddiogelwch Ofgem yn sicrhau y bydd gennych gyflenwad ynni bob amser. Mae'r canllaw hwn yn esbonio beth i'w ddisgwyl os bydd yn digwydd i chi.

Beth os bydd fy nghwmni ynni yn mynd i'r wal?

 1. Cymerwch ddarlleniad mesurydd, arhoswch a pheidiwch â newid cyflenwr

  Canslwch eich debyd uniongyrchol os byddwch am wneud hynny. Byddwch yn parhau i symud i'ch cyflenwr dewisol os byddwch eisoes wedi dechrau ar y broses o newid cyflenwr.

 2. Arhoswch i Ofgem benodi cyflenwr newydd

  Nid oes angen i chi wneud dim. Ni fydd unrhyw beth yn tarfu ar eich cyflenwad ac ni ddylai gymryd mwy nag ychydig ddiwrnodau. Bydd rhwyd ddiogelwch Ofgem yn diogelu eich cyflenwad ac unrhyw falans credyd.

 3. Pan fydd y cyflenwr newydd yn cysylltu â chi

  Gofynnwch am gael eich rhoi ar ei dariff rhataf neu chwiliwch am y fargen orau a newidiwch gyflenwr os byddwch am wneud hynny. Ni chodir ffioedd gadael arnoch. 

  Bydd hefyd yn esbonio'r ffordd y bydd yn rheoli balans eich cyfrif, yn cynnwys unrhyw ad-daliadau credyd.

Eich cyflenwad

Eich contract

Newid cyflenwr

Cyfrifon mewn dyled neu gredyd

Taliadau drwy ddebyd uniongyrchol

Cwynion a chysylltiadau

Rôl Ofgem

Darllenwch fwy am ein pwerau i ddiogelu defnyddwyr pan fydd cyflenwyr yn mynd i'r wal yn ein canllawiau.

Proses Cyflenwr Dewis Olaf Ofgem

Cyhoeddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf