Cwynion am gyflenwyr ynni

I gael help a chyngor ar sut i gwyno am eich bil ynni neu eich cyflenwr, cliciwch ar y botwm isod. 

Mae Cyngor ar Bopeth hefyd yn darparu gwasanaeth llinell gymorth ddiduedd yn rhad ac am ddim sy'n ymdrin ag amrywiaeth o faterion ar 0808 223 1133.
 

Gweld ein canllaw

Ymholiadau cyffredinol

Os oes gennych ymholiad ynghylch polisïau neu swyddogaethau Ofgem, cysylltwch â ni ar consumeraffairs@ofgem.gov.uk, ar 020 7901 7295 neu gan ddefnyddio'r cyfeiriad isod.

Bydd ein llinellau ffôn ar agor fel a ganlyn:

  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 09:30 i 12:30

Rydym hefyd yn rhannu newyddion a chyngor cyffredinol i helpu defnyddwyr i gael y gorau o'u gwasanaethau ynni drwy ein cyfrif Twitter @Ofgem a'n tudalennau Facebook.
 

E-bostiwch i drafod eich ymholiad

Ein lleoliadau

Swyddfa Llundain

Ofgem
10 South Colonnade
Canary Wharf
London 
E14 4PU

Swyddfa Glasgow

Ofgem
Commonwealth House
32 Albion Street
Glasgow
G1 1LH 

Swyddfa Cardiff

Ofgem
C/O HM Revenue & Customs
UK Government Hub Wales
Tŷ William Morgan
6-7 Central Square
Cardiff
CF10 1EP

Cyfeiriwch bob gohebiaeth bost i'n swyddfa yn Llundain.