Cwcis ar Ofgem.gov.uk

Ffeiliau testun bach yw cwcis a osodir ar eich cyfrifiadur neu ffôn symudol pan fyddwch yn pori gwefan. Mae bron bob gwefan yn eu defnyddio.

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis. Maent yn ein helpu i ddarparu, diogelu a gwella eich profiad ar-lein â ni.

Er enghraifft, rydym yn defnyddio cwcis i gofio'r canlynol:

  • eich gosodiadau chwilio
  • p'un a ydych wedi derbyn ein telerau ac amodau. 

Y mathau o gwcis a ddefnyddiwn

Cwcis angenrheidiol

Cwcis yw'r rhain sy'n galluogi gweithrediad craidd ein gwefan. Gallwch eu hanalluogi drwy newid eich gosodiadau pori, ond gallai hyn effeithio ar eich profiad o weithrediadau penodol y wefan.

Pe baech am ddileu cwcis angenrheidiol o'n gwefan neu beidio â'u defnyddio, gallwch ddysgu sut i wneud hyn yn ‘Diffodd Cwcis’ isod.

Cwci

Disgrifiad

CookieControl 

Yn dileu'r faner cwci rhag ymddangos ar bob tudalen unwaith y bydd defnyddiwr wedi rhoi caniatâd i ddefnyddio cwcis.

has_js Yn dweud wrth y porwr bod JavaScript wedi'i alluogi ac y gellir ei redeg ar y wefan.
alert_

Yn arbed pa faneri sydd wedi'u cau gan y defnyddiwr ac yn eu hatal rhag ailymddangos.

SSESS%ID%

Cwci adnabod sesiwn Drupal.

cfduid Wedi'i osod gan CloudFlare ar ran Piktochart. Yn ôl CloudFlare mae wedi arfer diystyru unrhyw ddiogelwch.

Cwcis dadansoddol

Mae'r cwcis hyn yn ein helpu i ddeall y ffordd y mae pobl yn defnyddio ein gwefan, sy'n ein helpu i wella eich profiad. Mae'r data a gasglwn gan ddefnyddio cwcis dadansoddol yn ddienw.

Google Analytics yw'r adnodd a ddefnyddiwn. Am ragor o wybodaeth am y cwcis a ddefnyddir gan Google, ewch i dudalen Preifatrwydd a Thelerau Cwcis Google. Gallwch ddewis peidio â derbyn mesurau olrhain Google Analytics drwy osod yr ategyn hwn.

Cwci

Disgrifiad

_ga

Wedi'i osod gan Google Analytics a'i ddefnyddio i wahaniaethu rhwng defnyddwyr.

_gid

Wedi'i osod gan Google Analytics a'i ddefnyddio i wahaniaethu rhwng defnyddwyr.

_gat

Fe'i defnyddir i sbarduno cyfradd y cais.

SIDCC Cwci diogelwch gan Google i amddiffyn data defnyddwyr rhag mynediad heb awdurdod.
SID, SAPISID,

APISID, SSID

Mae dynodwyr unigryw a gwybodaeth mewngofnodi yn ymwneud.

_gat_piktov3 Cwci dros dro wedi'i ddileu unwaith y bydd Piktochart wedi'i lwytho.
cf_use_ob

Wedi'i osod gan Cloudflare ar ran Piktochart.

HSID, NID, PREF, VISITOR_INFO1_L IVE, CAL, CONSENT, GAPS, GEUP,

LOGIN_INFO, T
Defnyddir gan Google ar gyfer fideos YouTube, Google Maps, a chynhyrchion Google cysylltiedig eraill.

Cwcis ymchwilio i ddefnyddwyr

Mae'r cwcis hyn yn ein helpu i gasglu adborth gennych chi er mwyn gwella'r wefan. Mae hyn yn cynnwys arolygon, mapiau gwres a weithiau, sesiynau wedi'u recordio, a fydd yn ein helpu i ddeall y ffordd rydych yn defnyddio'r wefan.

Cwci

Disgrifiad

_hjid

Wedi'i osod gan Hotjar felly bydd ymweliadau dilynol â'r wefan, neu dudalennau eraill yn cael eu cofnodi fel yr un defnyddiwr ar hap, unigryw.

_hjIncludedInSam ple

A ddylid cynnwys yr ID defnyddiwr cyfredol yn y sampl i gynhyrchu sianeli.

IDE

Cwci hysbysebu wedi'i osod gan Google.

Cwcis a ddefnyddiwn

Mae'r tabl isod yn dangos y cwcis a ddefnyddiwn ar ein gwefan a'r categori y mae pob un yn berthnasol iddo. 

Cwci Angenrheidiol Dadansoddol Ymchwilio
Enw Y N Y

Rheoli cwcis

Mae pob porwr mawr yn caniatáu i chi ddiffodd a rheoli'r cwcis y mae'n eu derbyn ac yn eu storio. Am ragor o wybodaeth am sut i ddefnyddio'r opsiynau hyn, dilynwch y ddolen briodol ar gyfer eich porwr:

Rydym yn adolygu ein polisi ar gwcis yn rheolaidd. Gwnaethom ddiweddaru ein polisi ar gwcis ddiwethaf ar 1 Ebrill 2020.

Pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan, bydd neges am gwcis yn ymddangos ar ochr chwith y dudalen yn gofyn i chi dderbyn neu wrthod y gosodiadau a argymhellir gennym. Yn unol â gofynion ICO, ni fyddwch yn gallu pori'r wefan nes i chi wneud penderfyniad.

Mae'r tabl isod yn rhoi crynodeb o'r cwcis sy'n cael eu gweithredu neu eu diffodd pan fyddwch yn derbyn neu'n gwrthod ein gosodiadau.

Categori cwcis Derbyn gosodiadau a argymhellir Gwrthod pob un
Angenrheidiol Y Y
Dadansoddol Y N
Ymchwilio i ddefnyddwyr Y N

Cysylltiadau a Chwynion

Os hoffech wneud y canlynol:

  • gwneud cwyn am Ofgem, cyfeiriwch at yr adran Cwynion am Ofgem.
  • arfer unrhyw un o'ch hawliau a/neu ofyn am wybodaeth am ein polisi preifatrwydd, cysylltwch â'n Swyddog Diogelu Data drwy e-bost ar dpo@ofgem.gov.uk neu, fel arall, ysgrifennwch atom yn: 

     

The Data Protection Officer

Ofgem

10 South Colonnade

Canary Wharf

London 

E14 4PU

Cwynion

Mae gennych hawl i gwyno i'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Os ydych am gwyno am y ffordd rydym wedi trin eich gwybodaeth, gallwch roi gwybod i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth am hyn yn:

Information Commissioner's Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

Telephone: 0303 123 1113

Ar-lein: Trafod yn fyw