Cadarnhau’r rheolau iawndal ar gyfer toriad yn y pŵer neu broblem â'r cyflenwad

Gallwch gael iawndal ar gyfer rhai problemau â'r cyflenwad. Dysgwch pryd y gallai hyn fod yn gymwys a sut y gallwch hawlio.

Wedi cael toriad yn y pŵer neu'n arogleuo nwy?

Ffoniwch 105 am ddim neu ewch i powercut105.com os byddwch yn cael toriad yn y pŵer neu'n sylwi ar ddifrod i geblau.

Ffoniwch y Gwasanaeth Argyfwng Nwy Cenedlaethol os byddwch yn arogleuo nwy ar 0800 111 999.

Dylech bob amser ffonio 999 mewn argyfwng.

Gallwch gael help ychwanegol â thoriadau yn y pŵer os byddwch yn cofrestru ar gyfer Cofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth. Er enghraifft, os ydych yn oedrannus neu os bydd angen pŵer ar gyfer cyfarpar meddygol hanfodol.

Cadarnhewch a ydych yn gymwys i gael iawndal

Efallai y byddwch yn gymwys i gael iawndal os bydd eich cyflenwad nwy neu drydan yn diffodd. Bydd yr hyn y gallwch ei hawlio yn dibynnu ar:

  • os bydd toriad yn y cyflenwad wedi'i gynllunio
  • am ba hyd y bydd yn para
  • ai'r cwmni rhwydwaith oedd ar fai.

Eich cwmni rhwydwaith lleol sy'n cynnal a chadw'r cyflenwad grid sy'n gyfrifol am drwsio toriadau yn y pŵer ac ymateb i hawliadau.

Bydd angen i chi gysylltu â'ch cyflenwr ynni os bydd eich cyflenwad wedi'i dorri oherwydd mesurydd ynni diffygiol neu os byddwch yn rhedeg allan o gredyd yn eich mesurydd rhagdalu.

Mae gwefan Powercut 105 hefyd yn esbonio beth i'w wneud yn ystod toriad yn y cyflenwad.

Hawlio iawndal