Sut i gael help os bydd ei angen arnoch

Publication date
21st August 2014
Information type
Policy area

Os ydych o oedran pensiynadwy, yn anabl neu â salwch cronig gallech fod yn gymwys i gael help gan eich cyflenwr ynni.

Mae'r daflen hon yn esbonio pa help ymarferol sydd ar gael, sut i gofrestru ar gyfer y Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth (PSR) a sut y gallwch gael cymorth ychwanegol.