Sut i gwyno

This page is available in English.
Publication date
21st August 2014
Information type
Policy area

Mae'r canllaw hwn yn eich arwain drwy'r camau i'w cymryd os ydych yn anfodlon â'r gwasanaeth a gewch gan eich cwmni ynni.

Fyddwn ni ddim yn ymwneud â chwynion cwsmeriaid yn uniongyrchol, ond mae'r daflen hon yn dweud wrthych gyda phwy y dylech siarad.

Main document