Sut i gael cysylltiad trydan

This page is available in English.
Publication date
21st August 2014
Information type
Policy area

Os ydych yn adeiladu cartref newydd neu adeilad busnes, neu'n datblygu safle cynhyrchu, mae'n bosib y bydd angen cyflenwad trydan newydd arnoch. Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i gysylltu â'r grid trydan.

Mae'n esbonio'r rhwydwaith dosbarthu trydan sy'n dod â thrydan i'ch eiddo, y camau ar gyfer cael cysylltiad, beth y gallech orfod talu amdano a sut y gallwch wneud yn siŵr eich bod yn cael bargen deg.