Sut i newid cyflenwr ynni a siopa am gynnig gwell

This page is available in English.
1

Sut ydw i'n newid?

Mae'n werth siopa am gynigion gwell. Mae ymchwil Ofgem yn nodi y gall cymharu a newid cyflenwr neu dariff ynni wneud gwahaniaeth mawr i'ch biliau nwy a thrydan. 

Dechreuwch drwy ddarllen am dariffau gwahanol a sut y gallent fod o fudd i chi.

Mae'r canllaw Cyngor ar Bopeth hwn yn ymchwilio i'r gwahanol fathau o dariffau ynni a phethau i'w hystyried wrth siopa am gynigion gwell.

2

Pa wybodaeth fydd ei hangen arnaf i?

Mae'n ddefnyddiol cael y wybodaeth ganlynol wrth law:

  • Eich cod post.
  • Enw'r cyflenwr presennol.
  • Enw eich tariff presennol. 

Gallwch ddod o hyd i fanylion eich tariff a'ch cyflenwr ar fil ynni diweddar. Os nad oes gennych un neu os nad ydych yn siŵr o'ch manylion cyflenwi presennol, ewch i Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan?

3

Defnyddio gwefan cymharu prisiau

Defnyddiwch wefan cymharu prisiau neu ffoniwch gyflenwyr ynni gwahanol i weld a allwch arbed arian drwy newid.

Os ydych yn hapus gyda'ch cyflenwr presennol, ond wedi dod o hyd i gynnig gwell rywle arall, gallwch ofyn a fyddant yn gwneud cynnig cyfatebol.

Gwefannau cymharu prisiau wedi'u hachredu gan Ofgem

Energy Helpline 

Energylinx 

The Energy Shop 

Money Supermarket 

My Utility Genius

Runpath

Simply Switch

Switch Gas and Electric

Quotezone 

Unravel It 

Uswitch 

Mae'r gwefannau canlynol yn cydymffurfio â chod ymarfer: Y Cod Hyder.

4

Pwyso a mesur eich opsiynau

Efallai y byddwch am ystyried nifer o ffactorau wrth gymharu cyflenwyr a thariffau – o brisiau rhatach a sgoriau boddhad cwsmeriaid, i dariffau ynni gwyrdd neu gynigion sefydlog heb ffi gadael.

Cyngor defnyddiol

Gwarant Newid Cyflenwr YnniEdrychwch i weld a yw'r cyflenwr newydd rydych yn ei ystyried wedi cofrestru ar gyfer y Warant Newid Cyflenwr Ynni.

Cymharu perfformiad cyflenwyr ynni Edrychwch ar ddata hanes cyflenwyr Ofgem ar sgoriau perfformiad ar gyfer pethau megis gwasanaeth cwsmeriaid a chwynion.

Newis os ydych mewn dyledCyngor ar eich hawl i newid os oes arian yn ddyledus gennych.

Newid os ydych yn rhentu eich eiddoCyngor ar eich hawl i newid os mai tenant ydych.

5

Cadarnhau'r newid

Ar ôl i chi ddewis eich cyflenwr newydd a'ch tariff ynni, y cam olaf yw cadarnhau eich contract a'r ffordd rydych yn bwriadu talu. Gall talu drwy Ddebyd Uniongyrchol arbed mwy o arian i chi fel arfer.

Yna, bydd y broses newid yn dechrau a bydd eich cyflenwr newydd yn cysylltu â chi i gadarnhau eich dyddiad newid.

Gall y broses newid gymryd hyd at 21 diwrnod. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'n cymryd tua 17 diwrnod.

Os byddwch yn newid eich meddwl, bydd gennych 14 diwrnod i ganslo o'r dyddiad rydych yn cytuno ar gontract.

Rhaid i chi gysylltu â'r cyflenwr er mwyn canslo unrhyw gontract.