Manylion cyswllt ar gyfer cynlluniau amgylcheddol a chymdeithasol

Cynllun Cymorth Nwy Gwyrdd ac Ardoll Nwy Gwyrdd

E-bost y Cynllun Cymorth Nwy Gwyrdd: GGSS.Enquiry@Ofgem.gov.uk

E-bost yr Ardoll Nwy Gwyrdd: GGL.Enquiry@Ofgem.gov.uk

Ffôn: 0300 303 5997

Gwybodaeth am y cynllun ar-lein: Cynllun Cymorth Nwy Gwyrdd ac Ardoll Nwy Gwyrdd
 

Oriau agor y llinellau ffôn

Dydd Llun: 09:30 – 16:30

Dydd Mawrth: 09:30 – 16:30

Dydd Mercher: 09:30, dim gwasanaeth yn y prynhawn

Dydd Iau: 09:30 – 16:30

Dydd Gwener: 09:30 – 16:00
 

Cofrestrau cynlluniau

Er mwyn cyrchu'r cofrestrau ar gyfer y cynlluniau uchod, Mewngofnodwch i'n cofrestrau.

Os ydych yn cael trafferth i gyrchu'r cofrestrau, cysylltwch â ni drwy'r manylion uchod.

Cynlluniau Gwres Adnewyddadwy

Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy Domestig

E-bost: DomesticRHI@ofgem.gov.uk

Gwybodaeth am y cynllun ar-lein: Cymhelliad Gwres Adnewyddadwy Domestig

Ffôn: 0300 003 0744
 

Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy Annomestig

E-bost: rhi.enquiry@ofgem.gov.uk

Gwybodaeth am y cynllun ar-lein: Cymhelliad Gwres Adnewyddadwy Annomestig

Ffôn: 0300 003 2289

Oriau agor y llinellau ffôn

Dydd Llun: 09:30 – 16:30

Dydd Mawrth: 09:30 – 16:30

Dydd Mercher: 09:30, dim gwasanaeth yn y prynhawn

Dydd Iau: 09:30 – 16:30

Dydd Gwener: 09:30 – 16:00
 

Cofrestrau cynlluniau

Er mwyn cyrchu'r cofrestrau ar gyfer y cynlluniau uchod, Mewngofnodwch i'n cofrestrau.

Os ydych yn cael trafferth i gyrchu'r cofrestrau, cysylltwch â ni drwy'r manylion uchod.

Cynlluniau Trydan Adnewyddadwy

Rhwymedigaeth Ynni Adnewyddadwy

E-bost: Renewable.Enquiry@Ofgem.gov.uk

Ffôn: 020 7901 7310 (opsiwn 2)
 

Tanwydd a chynaliadwyedd a'r Rhwymedigaeth Ynni Adnewyddadwy

E-bost: Renewable.Enquiry@Ofgem.gov.uk

Ffôn: 020 7901 7310 (opsiwn 2)
 

Tariff Cyflenwi Trydan

E-bost: Renewable.Enquiry@Ofgem.gov.uk

Ffôn: 020 7901 7310 (opsiwn 1)
 

Gwarant Allforio Clyfar

E-bost: Renewable.Enquiry@Ofgem.gov.uk

Ffôn: 020 7901 7310 (opsiwn 1)
 

Gwarantau Tarddiad Ynni Adnewyddadwy

E-bost: Renewable.Enquiry@Ofgem.gov.uk

Ffôn: 020 7901 7310 (opsiwn 3)

 

Oriau agor y llinellau ffôn

Dydd Llun: 09:30 – 16:30

Dydd Mawrth: 09:30 – 16:30

Dydd Mercher: 09:30, dim gwasanaeth yn y prynhawn

Dydd Iau: 09:30 – 16:30

Dydd Gwener: 09:30 – 16:00
 

Cofrestrau cynlluniau

Er mwyn cyrchu'r gofrestr Ynni Adnewyddadwy a CHP ar gyfer y cynlluniau uchod, gweler Mewngofnodi i'n cofrestrau.
 

Os ydych yn cael trafferth i gyrchu'r cofrestrau, cysylltwch â ni drwy'r manylion uchod.

Cynlluniau Effeithlonrwydd Ynni a Chymdeithasol

Rhwymedigaeth Cwmni Ynni

E-bost: eco@ofgem.gov.uk

Manylion cyswllt cyflenwr rhwymedig

Gostyngiad Cartrefi Cynnes

Dylid cyfeirio cwestiynau ynglŷn â'r cynllun yn gyffredinol ac am y 'Grŵp Craidd' yn benodol at yr Adran Diogelwch Ynni a Sero Net.
 

I drafod y Gostyngiad Cartrefi Cynnes, ffoniwch: 0800 107 8002 (dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm)

Gellir cyfeirio cwestiynau ynglŷn â sut y caiff yr elfennau 'Grŵp Ehangach' a 'Menter y Diwydiant' eu gweithredu at:

E-bost: WHD@ofgem.gov.ukWHD@ofgem.gov.uk

Cynllun Uwchraddio Boeleri

Cyfeiriad e-bost: BUS.Enquiry@ofgem.gov.uk

Ffôn: 0330 053 2006

Oriau agor y llinellau ffôn

Dydd Llun: 09:30 – 16:30

Dydd Mawrth: 09:30 – 16:30

Dydd Mercher: 09:30, dim gwasanaeth yn y prynhawn

Dydd Iau: 09:30 – 16:30

Dydd Gwener: 09:30 – 16:00

Atal twyll

Rydym yn ymdrin â honiadau o dwyll yn ddifrifol iawn. I gael gwybodaeth am sut i roi gwybod am achosion a amheuir o dwyll o fewn un o raglenni amgylcheddol neu gymdeithasol y llywodraeth, neu i ddysgu mwy am ein rôl wrth atal twyll, gweler ein hadran Mynd i'r afael â thwyll.

Sgamiau ynni

Gallai sgamwyr gysylltu â chi yn esgus eu bod yn gweithio i Ofgem. Ni fyddwn byth yn gwerthu ynni i chi, yn gofyn am wybodaeth bersonol na'ch manylion banc personol nac yn dod i'ch eiddo.

Os byddwch yn amau bod rhywun wedi cysylltu â chi yn esgus ei fod o Ofgem, gwrthodwch neu anwybyddwch y cyswllt a rhowch wybod i ni drwy e-bost consumeraffair@ofgem.gov.uk neu drwy ffonio 020 7901 7295.