Ymholiadau’r cyfryngau

Os ydych yn aelod o'r cyfryngau a bod gennych ymholiad, cysylltwch ag un o'n swyddogion y cyfryngau isod. Mae gennym ystod eang o gyfrifoldebau, felly mae pob aelod yn arbenigo mewn agweddau gwahanol ar ein gwaith. Cyfeiriwch eich ymholiad at y cyswllt perthnasol lle y bo'n bosibl.

Noder: dim ond galwadau gan y cyfryngau y gall swyddfa'r cyfryngau ddelio â nhw. Os nad ydych yn aelod o'r wasg, ewch i'n tudalen Cysylltu â ni.

Michelle Amos

Marchnad ynni manwerthu.

E-bost: michelle.amos@ofgem.gov.uk 

Rhif ffon: 020 7901 1881

Ffôn symudol: 07785 695 810

Michael Anderson

Marchnad ynni manwerthu, yn cynnwys mesuryddion deallus.

E-bost: michael.anderson@ofgem.gov.uk 

Rhif ffon: 0207 901 7079

Ffôn symudol: 07387049730

Ben Tritton

Systemau ynni, yn cynnwys datgarboneiddio.

Email: ben.tritton@ofgem.gov.uk 

Rhif ffon: 0203 263 9915

Ffôn symudol: 07388 851167

Ymholiadau gan y cyfryngau y tu allan i oriau swyddfa

Dim ond ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau y dylid defnyddio'r rhif hwn. Os bydd gennych ymholiad brys gan y cyfryngau y tu allan i oriau swyddfa, cysylltwch â'r swyddog y wasg sydd ar ddyletswydd ar 020 3263 9996.

Ymholiadau cyffredinol (nad ydynt gan y cyfryngau)

Os ydych yn gwsmer ynni sy'n chwilio am help a chyngor, yn cynnwys cwynion am gwmnïau ynni, ewch i'n hadran ar gyngor ynni i ddefnyddwyr preswyl. Mae Cyngor ar Bopeth hefyd yn cynnig gwasanaeth llinell gymorth ddiduedd yn rhad ac am ddim sy'n cwmpasu amrywiaeth o faterion ar 0808 223 1133.

Rydym hefyd yn rhannu newyddion a chyngor cyffredinol i helpu defnyddwyr i gael y gorau o'u gwasanaethau ynni drwy ein cyfrif Twitter @Ofgem a'n tudalennau Facebook.

Os oes gennych ymholiad neu gŵyn ynghylch polisïau neu swyddogaethau Ofgem, cysylltwch â ni ar consumeraffairs@ofgem.gov.uk neu ar 020 7901 7295. Ar gyfer pob ymholiad arall nad yw'n gysylltiedig â'r cyfryngau, ewch i'n tudalen Cysylltu â ni.