Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan?

This page is available in English.

Cael manylion cyswllt cyflenwr

Gallwch gael gwybod pwy yw eich cyflenwr nwy neu drydan a chael eu manylion cyswllt ar fil ynni diweddar.

Os nad yw hyn yn gyfleus, neu os ydych newydd symud cartref ac yn ansicr pa gwmni cyfleusterau sy'n cyflenwi eich eiddo newydd, cysylltwch â'r gwasanaethau canlynol.

Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich cyflenwr

Pwy yw fy nghyflenwr nwy?

Ffoniwch y Gwasanaeth Gweinyddu Pwynt Mesurydd i gael manylion eich cyflenwr nwy. Gall hefyd roi eich Rhif Cyfeirnod Pwynt Mesurydd, neu 'MPRN' i chi.

  • Ffôn: 0870 608 1524

Pwy yw fy nghyflenwr trydan?

Er mwyn cael gwybod pa gyflenwr cyfleusterau trydan sy'n cyflenwi eich eiddo, cysylltwch â'ch cwmni dosbarthu trydan lleol.

Rhagor o ganllawiau cysylltiadau ynni