Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan?

This page is available in English.
1

Sut i ddod o hyd i'ch cyflenwr a manylion am dariffau

Gallwch gael gwybod pwy yw eich cyflenwr nwy neu drydan a manylion eich tariff ynni ar fil ynni diweddar.

Os nad oes gennych fil wrth law, neu os ydych newydd symud cartref ac yn ansicr pa gwmni cyfleusterau sy'n cyflenwi eich eiddo newydd, gallwch ddefnyddio'r gwasanaethau isod.

2

Pwy yw fy nghyflenwr nwy?

Defnyddiwch adnodd chwilio ar-lein y Gwasanaeth Gweinyddu Pwynt Mesurydd: Pwy yw Fy Nghyflenwr Nwy neu Drydan.

Neu ffoniwch 0870 608 1524 (bydd yr alwad hon yn costio 7c y funud ynghyd â thâl mynediad eich cwmni ffôn).

Neu ffoniwch 0870 608 1524 (bydd yr alwad hon yn costio 7c y funud ynghyd â thâl mynediad eich cwmni ffôn).