Gyda phwy y dylid cysylltu

Canolfan cymorth i ymgeiswyr

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau pan fyddwch yn gwneud cais neu unwaith y byddwch wedi ymuno â'r cynllun, mae ein canolfan cymorth i ymgeiswyr yn fan cyswllt cyntaf da.

Defnyddiwch y tabiau isod i gael gwybod gyda phwy y dylech gysylltu ar gyfer mathau gwahanol o ymholiadau.

Diffyg cydymffurfiaeth neu dwyll

Rydym yn ymdrin â chyhuddiadau o dwyll yn ddifrifol. Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am sut i roi gwybod am amheuaeth o dwyll, a'n rôl o ran ei atal, gweler ein hadran Gwrth-dwyll. 

Enquiries

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol am RHI Domestig cysylltwch â:

Os ydych yn byw yng nghymru a lloegr:

Y Gwasanaeth Cyngor ar Arbed Ynni

Os ydych yn byw yn yr alban:

Home Energy Scotland

Cwynion am osodiadau

Gyda phwy y dylech gysylltu os aiff pethau o'i le gyda'r canlynol:

  1. gosodiad eich technoleg gwresogi adnewyddadwy
  2. gwerthiant neu gontract ar gyfer eich technoleg gwresogi adnewyddadwy
  3. gweithrediad eich technoleg gwresogi adnewyddadwy
  4. eich Tystysgrif Perfformiad Ynni.

Dolenni defnyddiol