Taliadau sefydlog a chyfraddau fesul uned y cap ar brisiau ynni fesul rhanbarth

Taliadau sefydlog a chyfraddau fesul uned ar gyfer trydan a nwy yn ôl y math o daliad ar gyfer rhanbarthau yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Gall prisiau uned helpu i gyfrifo faint y gall cyflenwyr ynni ei godi arnoch am yr ynni rydych yn ei ddefnyddio os ydych ar dariff safonol. Mae'r pris rydych yn ei dalu am y tâl sefydlog a phob uned o ynni rydych yn ei defnyddio yn wahanol yn dibynnu ar ble rydych yn byw.

Os nad ydych yn gwybod pa daliadau sefydlog a thaliadau uned rydych yn eu talu, edrychwch ar eich biliau trydan a nwy, neu cysylltwch â'ch cyflenwr.

Pethau y mae angen i chi eu gwybod

Nid yw'r cap ar brisiau ynni yn gosod terfyn ar y gyfradd fesul uned neu'r tâl sefydlog y gall cyflenwr ei chodi/godi arnoch, ond mae'n gosod terfyn ar daliadau cyffredinol. Er enghraifft, gallech fod ar dariff sydd â chyfradd uwch fesul uned ond tâl sefydlog is.

Y taliadau sefydlog yn y tablau yw'r costau uchaf y gall cyflenwr eu codi ar gwsmer nad yw wedi defnyddio unrhyw ynni. Gall cyflenwyr hefyd godi llai na'r terfyn am naill ai dâl sefydlog neu gyfradd fesul uned.

Cyfraddau fesul uned trydan a nwy

Cyfradd pris uned  yw'r gyfradd a godir fesul uned neu fesul awr cilowat (kWh) o drydan neu nwy rydych yn ei ddefnyddio.

Taliadau sefydlog trydan a nwy

Cost a gaiff ei chynnwys ym mhob bil trydan a nwy yw'r tâl sefydlog. Caiff y gost hon ei gosod gan eich cyflenwr. Bydd eich cyflenwyr yn codi'r gost hon arnoch bob diwrnod, hyd yn oed os na fyddwch yn defnyddio unrhyw ynni ar y diwrnod hwnnw.

Mae'r tâl yn cwmpasu'r gost o gynnal y rhwydwaith cyflenwi ynni, cymryd darlleniadau mesurydd a chefnogi rhai cynlluniau cymdeithasol ac amgylcheddol gan y llywodraeth. Darllenwch am gostau eraill a gaiff eu cynnwys yn eich biliau ynni a deall eich bil trydan a nwy.

Tariff Economy 7 neu gwsmeriaid aml-gyfradd

Os ydych ar dariff Economy 7 neu'n gwsmer aml-gyfradd, mae'n debyg y bydd mwy nag un gyfradd fesul uned ar gyfer trydan ar eich bil. Er enghraifft, cyfradd ar gyfer yr ynni rydych yn ei ddefnyddio yn ystod oriau allfrig a chyfradd yn ystod oriau brig. Y cyfraddau fesul uned a'r taliadau sefydlog yn y tablau yw'r gyfradd gyfartalog fesul uned yn seiliedig ar faint o ynni a gaiff ei ddefnyddio yn ystod oriau brig ac allfrig. Darllenwch am dariffau Economy 7 a gweld a allwch newid i dariff Economy 7 yn y Canllaw i ddefnyddwyr Economy 7.

Taliadau sefydlog a chyfraddau fesul uned a delir drwy Ddebyd Uniongyrchol, 1 Hydref 2023 i 31 Mawrth 2024

Pobl sy'n talu drwy Ddebyd Uniongyrchol am yr ynni y maent yn ei ddefnyddio.  Mae'r prisiau yn cynnwys TAW ac maent wedi'u talgrynnu i ddau le degol.

Taliadau sefydlog a chyfraddau fesul uned ar gyfer trydan a delir drwy Ddebyd Uniongyrchol

Rhanbarth 

Hydref – Rhagfyr 2023

Tâl sefydlog dyddiol cyfradd sengl

Ionawr – Mawrth 2024

Tâl sefydlog dyddiol cyfradd sengl

Hydref – Rhagfyr 2023

Tâl sefydlog dyddiol aml-gyfradd

Ionawr – Mawrth 2024

Tâl sefydlog dyddiol aml-gyfradd 

Hydref – Rhagfyr 2023

Cyfradd fesul uned cyfradd sengl

Ionawr – Mawrth 2024 

Cyfradd fesul uned cyfradd sengl

Hydref – Rhagfyr 2023 

Cyfradd fesul uned aml-gyfradd 

Ionawr –Mawrth 2024

Cyfradd fesul uned aml-gyfradd

Gogledd-orllewin Lloegr 

51.81 

ceiniog fesul diwrnod

51.80

ceiniog fesul diwrnod

51.81

ceiniog fesul diwrnod

51.79

ceiniog fesul diwrnod

27.21

ceiniog fesul kWh

28.44

ceiniog fesul kWh 

26.09

ceiniog fesul kWh 

27.41

ceiniog fesul kWh 

Gogledd Lloegr

57.46
ceiniog fesul diwrnod 

57.44
ceiniog fesul diwrnod

57.44
ceiniog fesul diwrnod

57.42
ceiniog fesul diwrnod

26.58
ceiniog fesul kWh 

27.81
ceiniog fesul kWh 

25.58
ceiniog fesul kWh

26.89
ceiniog fesul kWh 

Swydd Efrog 

56.02
ceiniog fesul diwrnod

56.00
ceiniog fesul diwrnod

56.01
ceiniog fesul diwrnod

55.99
ceiniog fesul diwrnod

26.52
ceiniog fesul kWh

27.79
ceiniog fesul kWh 

25.59
ceiniog fesul kWh

26.94
ceiniog fesul kWh

Gogledd yr Alban

59.40
ceiniog fesul diwrnod

59.38
ceiniog fesul diwrnod

59.38
ceiniog fesul diwrnod

59.36
ceiniog fesul diwrnod

27.26
ceiniog fesul kWh 

28.48
ceiniog fesul kWh 

26.23
ceiniog fesul kWh 

27.54
ceiniog fesul kWh 

De Lloegr

49.99
ceiniog fesul diwrnod 

49.97
ceiniog fesul diwrnod

49.98
ceiniog fesul diwrnod

49.96
ceiniog fesul diwrnod

27.51
ceiniog fesul kWh

28.79
ceiniog fesul kWh 

26.41
ceiniog fesul kWh 

27.78
ceiniog fesul kWh 

De'r Alban 

62.10
ceiniog fesul diwrnod

62.08
ceiniog fesul diwrnod

62.08
ceiniog fesul diwrnod

62.06
ceiniog fesul diwrnod

26.88
ceiniog fesul kWh

28.16
ceiniog fesul kWh 

25.84
ceiniog fesul kWh 

27.19
ceiniog fesul kWh 

Gogledd Cymru a Mersi

62.23
ceiniog fesul diwrnod

62.21
ceiniog fesul diwrnod

62.21
ceiniog fesul diwrnod 

62.19
ceiniog fesul diwrnod

28.26
ceiniog fesul kWh 

29.57
ceiniog fesul kWh 

27.06
ceiniog fesul kWh 

28.45
ceiniog fesul kWh 

Llundain 

38.52
ceiniog fesul diwrnod 

38.50
ceiniog fesul diwrnod

38.54
ceiniog fesul diwrnod

38.52
ceiniog fesul diwrnod 

28.43
ceiniog fesul kWh

29.73
ceiniog fesul kWh

27.16
ceiniog fesul kWh 

28.55
ceiniog fesul kWh

De-ddwyrain Lloegr 

47.58
ceiniog fesul diwrnod

47.56
ceiniog fesul diwrnod

47.58
ceiniog fesul diwrnod 

47.57
ceiniog fesul diwrnod

28.10
ceiniog fesul kWh

29.38
ceiniog fesul kWh 

26.88
ceiniog fesul kWh 

28.25
ceiniog fesul kWh 

Dwyrain Lloegr

44.02
ceiniog fesul diwrnod

44.00
ceiniog fesul diwrnod

44.03
ceiniog fesul diwrnod

44.01
ceiniog fesul diwrnod 

27.93
ceiniog fesul kWh

29.22
ceiniog fesul kWh 

26.75
ceiniog fesul kWh

28.12
ceiniog fesul kWh 

Dwyrain Canolbarth Lloegr

50.71
ceiniog fesul diwrnod

50.69
ceiniog fesul diwrnod

50.70
ceiniog fesul diwrnod

50.68
ceiniog fesul diwrnod

26.76
ceiniog fesul kWh

28.02
ceiniog fesul kWh 

25.78
ceiniog fesul kWh

27.13
ceiniog fesul kWh 

Canolbarth Lloegr

54.38
ceiniog fesul diwrnod 

54.36
ceiniog fesul diwrnod

54.36
ceiniog fesul diwrnod 

54.34
ceiniog fesul diwrnod

26.85
ceiniog fesul kWh

28.12 pence per kWh 

25.88
ceiniog fesul kWh 

27.24
ceiniog fesul kWh 

De-orllewin Lloegr 

58.70
ceiniog fesul diwrnod 

58.68
ceiniog fesul diwrnod

58.68
ceiniog fesul diwrnod 

58.66
ceiniog fesul diwrnod

27.18
ceiniog fesul kWh

28.43
ceiniog fesul kWh

25.07
ceiniog fesul kWh

27.40
ceiniog fesul kWh 

De Cymru

54.23
ceiniog fesul diwrnod

54.21
ceiniog fesul diwrnod

54.22
ceiniog fesul diwrnod

54.20
ceiniog fesul diwrnod 

27.45
ceiniog fesul kWh

28.71
ceiniog fesul kWh

26.34
ceiniog fesul kWh

27.69
ceiniog fesul kWh 

Cyfartaledd Prydain Fawr

53.37
ceiniog fesul diwrnod

53.35
ceiniog fesul diwrnod

53.36
ceiniog fesul diwrnod

53.34
ceiniog fesul diwrnod

27.35
ceiniog fesul kWh

28.62
ceiniog fesul kWh

26.26
ceiniog fesul kWh 

27.61
ceiniog fesul kWh

Taliadau sefydlog a chyfraddau fesul uned ar gyfer nwy a delir drwy Ddebyd Uniongyrchol

Rhanbarth 

Hydref – Rhagfyr 2023
Tâl sefydlog dyddiol

Ionawr – Mawrth 2024
Tâl sefydlog dyddiol

Hydref – Rhagfyr 2023
Cyfradd fesul uned

Ionawr – Mawrth 2024
Cyfradd fesul uned

Gogledd-orllewin Lloegr

29.62
ceiniog fesul diwrnod

29.60
ceiniog fesul diwrnod

6.90
ceiniog fesul kWh

7.42 
ceiniog fesul kWh

Gogledd Lloegr

29.62
ceiniog fesul diwrnod

29.60
ceiniog fesul diwrnod

6.82
ceiniog fesul kWh

7.34
ceiniog fesul kWh

Swydd Efrog

29.62
ceiniog fesul diwrnod

29.60
ceiniog fesul diwrnod

6.83
ceiniog fesul kWh

7.35
ceiniog fesul kWh

Gogledd yr Alban 

29.62
ceiniog fesul diwrnod

29.60
ceiniog fesul diwrnod

6.85
ceiniog fesul kWh

7.37
ceiniog fesul kWh

De Lloegr

29.62
ceiniog fesul diwrnod

29.60
ceiniog fesul diwrnod

6.99
ceiniog fesul kWh

7.52
ceiniog fesul kWh

De'r Alban 

29.62
ceiniog fesul diwrnod

29.60
ceiniog fesul diwrnod

6.85
ceiniog fesul kWh

7.37
ceiniog fesul kWh

Gogledd Cymru a Mersi

29.62
ceiniog fesul diwrnod

29.60
ceiniog fesul diwrnod

6.93
ceiniog fesul kWh

7.45
ceiniog fesul kWh

Llundain

29.62
ceiniog fesul diwrnod

29.60
ceiniog fesul diwrnod

6.90
ceiniog fesul kWh

7.42
ceiniog fesul kWh

De-ddwyrain Lloegr

29.62
ceiniog fesul diwrnod

29.60
ceiniog fesul diwrnod

6.92
ceiniog fesul kWh

7.45
ceiniog fesul kWh

Dwyrain Lloegr

9.62
ceiniog fesul diwrnod

29.60
ceiniog fesul diwrnod

6.78
ceiniog fesul kWh

7.31
ceiniog fesul kWh

Dwyrain Canolbarth Lloegr 

29.62
ceiniog fesul diwrnod

29.60
ceiniog fesul diwrnod

6.76
ceiniog fesul kWh

7.29
ceiniog fesul kWh

Canolbarth Lloegr

29.62
ceiniog fesul diwrnod

29.60
ceiniog fesul diwrnod

6.82
ceiniog fesul kWh

7.34
ceiniog fesul kWh

De-orllewin Lloegr

29.61
ceiniog fesul diwrnod

29.59
ceiniog fesul diwrnod

7.10
ceiniog fesul kWh

7.62
ceiniog fesul kWh

De Cymru

29.61
ceiniog fesul diwrnod

29.59
ceiniog fesul diwrnod

7.05
ceiniog fesul kWh

7.57
ceiniog fesul kWh

Cyfartaledd Prydain Fawr 

29.62
ceiniog fesul diwrnod

29.60
ceiniog fesul diwrnod

6.89
ceiniog fesul kWh

7.42
ceiniog fesul kWh

Taliadau sefydlog a chyfraddau fesul uned a delir drwy gredyd safonol, 1 Hydref 2023 i 31 Mawrth 2024

Pobl sy'n talu eu cyflenwr ynni am yr union swm o ynni y maent wedi'i ddefnyddio. Gellir talu ag arian parod neu â siec. Mae'r prisiau yn cynnwys TAW ac maent wedi'u talgrynnu i ddau le degol.

Taliadau sefydlog a chyfraddau fesul uned ar gyfer trydan a delir drwy gredyd safonol

Rhanbarth 

Hydref – Rhagfyr 2023
 
Tâl sefydlog dyddiol cyfradd sengl 

Ionawr – Mawrth 2024
 
Tâl sefydlog dyddiol cyfradd sengl

Hydref – Rhagfyr 2023
 
Tâl sefydlog dyddiol aml-gyfradd

Ionawr – Mawrth 2024
 
Tâl sefydlog dyddiol aml-gyfradd

Hydref – Rhagfyr 2023
 
Cyfradd fesul uned cyfradd sengl

Ionawr – Mawrth 2024
 
Cyfradd fesul uned cyfradd sengl

Hydref – Rhagfyr 2023
 
Cyfradd fesul uned aml-gyfradd

Ionawr – Mawrth 2024
 
Cyfradd fesul uned aml-gyfradd  

Gogledd-orllewin Lloegr

58.39
ceiniog fesul diwrnod

58.37
ceiniog fesul diwrnod

 58.37
ceiniog fesul diwrnod

58.35
ceiniog fesul diwrnod

28.65
ceiniog fesul kWh 

29.94
ceiniog fesul kWh

27.46
ceiniog fesul kWh

28.85
ceiniog fesul kWh

Gogledd Lloegr 

64.34
ceiniog fesul diwrnod

64.31
ceiniog fesul diwrnod

 

64.30
ceiniog fesul diwrnod

64.28
ceiniog fesul diwrnod 

27.98
ceiniog fesul kWh

29.27
ceiniog fesul kWh 

26.92
ceiniog fesul kWh

28.31
ceiniog fesul kWh 

Swydd Efrog 

62.83
ceiniog fesul diwrnod

62.80
ceiniog fesul diwrnod

62.79
ceiniog fesul diwrnod

62.77
ceiniog fesul diwrnod

27.92
ceiniog fesul kWh

29.25
ceiniog fesul kWh 

26.93
ceiniog fesul kWh

28.36
ceiniog fesul kWh

Gogledd yr Alban 

66.38
ceiniog fesul diwrnod

66.36
ceiniog fesul diwrnod

66.35
ceiniog fesul diwrnod

66.33
ceiniog fesul diwrnod

28.70
ceiniog fesul kWh

29.98
ceiniog fesul kWh

27.61
ceiniog fesul kWh 

28.99
ceiniog fesul kWh

De Lloegr 

56.47
ceiniog fesul diwrnod

56.45
ceiniog fesul diwrnod

56.45
ceiniog fesul diwrnod

56.43
ceiniog fesul diwrnod

28.96
ceiniog fesul kWh

30.31
ceiniog fesul kWh 

27.80
ceiniog fesul kWh

29.24
ceiniog fesul kWh 

De'r Alban 

69.23
ceiniog fesul diwrnod 

69.21
ceiniog fesul diwrnod

69.19
ceiniog fesul diwrnod

69.16
ceiniog fesul diwrnod

28.30
ceiniog fesul kWh

29.64
ceiniog fesul kWh

27.19
ceiniog fesul kWh

28.62
ceiniog fesul kWh

Gogledd Cymru a Mersi 

69.36
ceiniog fesul diwrnod

69.34
ceiniog fesul diwrnod

69.33
ceiniog fesul diwrnod

69.31
ceiniog fesul diwrnod

29.75
ceiniog fesul kWh

31.13
ceiniog fesul kWh

28.48
ceiniog fesul kWh

29.95
ceiniog fesul kWh

Llundain

44.39
ceiniog fesul diwrnod 

44.37
ceiniog fesul diwrnod

44.39
ceiniog fesul diwrnod

44.38
ceiniog fesul diwrnod

29.93
ceiniog fesul kWh

31.29 pence per kWh 

28.59
ceiniog fesul kWh

30.05
ceiniog fesul kWh 

De-ddwyrain Lloegr 

53.94
ceiniog fesul diwrnod

53.92
ceiniog fesul diwrnod

53.92
ceiniog fesul diwrnod

53.90
ceiniog fesul diwrnod

29.58
ceiniog fesul kWh

30.93
ceiniog fesul kWh 

28.29
ceiniog fesul kWh

29.73
ceiniog fesul kWh

Dwyrain Lloegr

50.18
ceiniog fesul diwrnod

50.17
ceiniog fesul diwrnod

50.18
ceiniog fesul diwrnod

50.16
ceiniog fesul diwrnod

29.40
ceiniog fesul kWh

30.75
ceiniog fesul kWh 

28.15
ceiniog fesul kWh 

29.60
ceiniog fesul kWh 

Dwyrain Canolbarth Lloegr 

57.23
ceiniog fesul diwrnod 

57.21
ceiniog fesul diwrnod

57.21
ceiniog fesul diwrnod

57.19
ceiniog fesul diwrnod

28.18
ceiniog fesul kWh 

29.49 pence per kWh 

27.13
ceiniog fesul kWh 

28.55
ceiniog fesul kWh 

Canolbarth Lloegr 

61.09
ceiniog fesul diwrnod

61.07
ceiniog fesul diwrnod

61.06
ceiniog fesul diwrnod

61.04
ceiniog fesul diwrnod

28.27
ceiniog fesul kWh

29.61
ceiniog fesul kWh

27.23
ceiniog fesul kWh

28.67
ceiniog fesul kWh

De-orllewin Lloegr

65.64
ceiniog fesul diwrnod

65.62
ceiniog fesul diwrnod

65.61
ceiniog fesul diwrnod

65.59
ceiniog fesul diwrnod

28.62
ceiniog fesul kWh 

29.92
ceiniog fesul kWh 

27.44
ceiniog fesul kWh

28.84
ceiniog fesul kWh 

De Cymru 

60.93
ceiniog fesul diwrnod

60.91
ceiniog fesul diwrnod

60.91
ceiniog fesul diwrnod

60.89
ceiniog fesul diwrnod

28.89
ceiniog fesul kWh

30.22
ceiniog fesul kWh

27.72
ceiniog fesul kWh 

29.14
ceiniog fesul kWh 

Cyfartaledd Prydain Fawr 

60.03
ceiniog fesul diwrnod

60.01
ceiniog fesul diwrnod

60.00
ceiniog fesul diwrnod

59.98
ceiniog fesul diwrnod

28.79
ceiniog fesul kWh

30.12
ceiniog fesul kWh 

27.64
ceiniog fesul kWh

29.06
ceiniog fesul kWh

Taliadau sefydlog a chyfraddau fesul uned ar gyfer nwy a delir drwy gredyd safonol

Rhanbarth

Hydref – Rhagfyr 2023
Tâl sefydlog dyddiol

Ionawr – Mawrth 2024
Tâl sefydlog dyddiol

Hydref – Rhagfyr 2023
Cyfradd fesul uned

Ionawr – Mawrth 2024
Cyfradd fesul uned

Gogledd-orllewin Lloegr

34.99
ceiniog fesul diwrnod

34.97
ceiniog fesul diwrnod

7.26
ceiniog fesul kWh 

7.81
ceiniog fesul kWh

Gogledd Lloegr

35.00
ceiniog fesul diwrnod

34.97
ceiniog fesul diwrnod

7.17
ceiniog fesul kWh 

7.73
ceiniog fesul kWh

Swydd Efrog 

35.00
ceiniog fesul diwrnod

34.97
ceiniog fesul diwrnod

7.18
ceiniog fesul kWh 

7.74
ceiniog fesul kWh

Gogledd yr Alban 

34.99
ceiniog fesul diwrnod

34.97
ceiniog fesul diwrnod

7.21
ceiniog fesul kWh 

7.76
ceiniog fesul kWh

De Lloegr

34.99
ceiniog fesul diwrnod

34.96
ceiniog fesul diwrnod

7.36
ceiniog fesul kWh 

7.91
ceiniog fesul kWh

De'r Alban

34.99
ceiniog fesul diwrnod

34.97 pence per day 

7.21
ceiniog fesul kWh 

7.76
ceiniog fesul kWh

Gogledd Cymru a Mersi 

34.99
ceiniog fesul diwrnod

34.97 pence per day 

7.29
ceiniog fesul kWh 

7.85
ceiniog fesul kWh

Llundain 

34.99
ceiniog fesul diwrnod

34.97
ceiniog fesul diwrnod

7.26
ceiniog fesul kWh 

7.81
ceiniog fesul kWh

De-ddwyrain Lloegr

34.99
ceiniog fesul diwrnod

34.97
ceiniog fesul diwrnod

7.29
ceiniog fesul kWh

7.84
ceiniog fesul kWh

Dwyrain Lloegr

34.99
ceiniog fesul diwrnod

34.97
ceiniog fesul diwrnod

7.14
ceiniog fesul kWh 

7.69
ceiniog fesul kWh

Dwyrain Canolbarth Lloegr

35.00
ceiniog fesul diwrnod

34.98
ceiniog fesul diwrnod

7.12
ceiniog fesul kWh 

7.67
ceiniog fesul kWh

Canolbarth Lloegr 

35.00
ceiniog fesul diwrnod

34.97
ceiniog fesul diwrnod

7.18
ceiniog fesul kWh 

7.73
ceiniog fesul kWh

De-orllewin Lloegr

 34.98
ceiniog fesul diwrnod

34.96
ceiniog fesul diwrnod

7.47
ceiniog fesul kWh 

8.02
ceiniog fesul kWh

De Cymru 

34.98
ceiniog fesul diwrnod

34.96
ceiniog fesul diwrnod

7.42
ceiniog fesul kWh 

7.97
ceiniog fesul kWh

Cyfartaledd Prydain Fawr 

34.99
ceiniog fesul diwrnod

34.97
ceiniog fesul diwrnod

7.25
ceiniog fesul kWh

7.81
ceiniog fesul kWh

Taliadau sefydlog a chyfraddau fesul uned a delir drwy fesurydd rhagdalu, 1 Hydref 2023 i 31 Mawrth 2024

Pobl sydd â mesurydd rhagdalu wedi'i osod yn eu cartref ac sy'n talu am ynni cyn iddynt ei ddefnyddio. Mae'r prisiau yn cynnwys TAW ac maent wedi'u talgrynnu i ddau le degol.

Os ydych yn defnyddio mesurydd rhagdalu i dalu am yr ynni rydych yn ei ddefnyddio, byddwch yn talu taliadau sefydlog is a chyfraddau is fesul uned fel rhan o Warant Pris Ynni Llywodraeth y DU. Gallwch weld cyfraddau a thaliadau sefydlog rhanbarthol y Warant Pris Ynni ar gyfer mis Hydref i fis Rhagfyr 2023 yma.

Taliadau sefydlog a chyfraddau fesul uned ar gyfer trydan a delir drwy fesurydd rhagdalu

Rhanbarth

Hydref – Rhagfyr 2023
 
Tâl sefydlog dyddiol cyfradd sengl 

Ionawr – Mawrth 2024
 
Tâl sefydlog dyddiol cyfradd sengl 

Hydref – Rhagfyr 2023
 
Tâl sefydlog dyddiol aml-gyfradd

Ionawr – Mawrth 2024
 
Tâl sefydlog dyddiol aml-gyfradd 

Hydref – Rhagfyr 2023
 
Cyfradd fesul uned cyfradd sengl

Ionawr – Mawrth 2024
 
Cyfradd fesul uned cyfradd sengl

Hydref – Rhagfyr 2023
 
Cyfradd fesul uned aml-gyfradd

Ionawr – Mawrth 2024
 
Cyfradd fesul uned aml-gyfradd  

Gogledd-orllewin Lloegr

58.74
ceiniog fesul diwrnod

58.71
ceiniog fesul diwrnod

58.72
ceiniog fesul diwrnod

58.70
ceiniog fesul diwrnod 

26.78
ceiniog fesul kWh 

28.00
ceiniog fesul kWh 

25.75
ceiniog fesul kWh 

27.06
ceiniog fesul kWh 

Gogledd Lloegr 

64.35
ceiniog fesul diwrnod

64.33
ceiniog fesul diwrnod

64.33
ceiniog fesul diwrnod 

64.31
ceiniog fesul diwrnod

26.14
ceiniog fesul kWh 

27.37
ceiniog fesul kWh 

25.23
ceiniog fesul kWh 

26.54
ceiniog fesul kWh

Swydd Efrog

62.93
ceiniog fesul diwrnod

62.90
ceiniog fesul diwrnod

62.90
ceiniog fesul diwrnod

62.88
ceiniog fesul diwrnod 

26.09
ceiniog fesul kWh

27.35
ceiniog fesul kWh

25.24
ceiniog fesul kWh

26.59
ceiniog fesul kWh 

Gogledd yr Alban 

66.28
ceiniog fesul diwrnod

66.26
ceiniog fesul diwrnod

66.26
ceiniog fesul diwrnod

66.23
ceiniog fesul diwrnod 

26.83
ceiniog fesul kWh 

28.04
ceiniog fesul kWh

25.88
ceiniog fesul kWh 

27.19
ceiniog fesul kWh 

De Lloegr 

56.92
ceiniog fesul diwrnod 

56.90
ceiniog fesul diwrnod

56.90
ceiniog fesul diwrnod 

56.88
ceiniog fesul diwrnod

27.07
ceiniog fesul kWh 

28.35
ceiniog fesul kWh 

26.06
ceiniog fesul kWh 

27.43
ceiniog fesul kWh 

De'r Alban 

68.97
ceiniog fesul diwrnod

68.95
ceiniog fesul diwrnod

68.94
ceiniog fesul diwrnod 

68.92
ceiniog fesul diwrnod

26.45
ceiniog fesul kWh 

27.72
ceiniog fesul kWh 

25.49
ceiniog fesul kWh 

26.84
ceiniog fesul kWh 

Gogledd Cymru a Mersi 

69.10
ceiniog fesul diwrnod

69.07
ceiniog fesul diwrnod

69.07
ceiniog fesul diwrnod

69.05
ceiniog fesul diwrnod

27.82
ceiniog fesul kWh

29.12
ceiniog fesul kWh 

26.71
ceiniog fesul kWh 

28.09
ceiniog fesul kWh 

Llundain 

45.51
ceiniog fesul diwrnod

45.49
ceiniog fesul diwrnod

45.52
ceiniog fesul diwrnod 

45.50
ceiniog fesul diwrnod 

27.99
ceiniog fesul kWh

29.28
ceiniog fesul kWh 

26.81
ceiniog fesul kWh

28.19
ceiniog fesul kWh

De-ddwyrain Lloegr 

54.52
ceiniog fesul diwrnod

54.50
ceiniog fesul diwrnod

54.52
ceiniog fesul diwrnod

54.50
ceiniog fesul diwrnod

27.66
ceiniog fesul kWh 

28.94
ceiniog fesul kWh 

26.52
ceiniog fesul kWh

27.89
ceiniog fesul kWh 

Dwyrain Lloegr

50.98
ceiniog fesul diwrnod

50.96
ceiniog fesul diwrnod

50.98
ceiniog fesul diwrnod

50.96
ceiniog fesul diwrnod

27.49
ceiniog fesul kWh

28.77
ceiniog fesul kWh

26.40
ceiniog fesul kWh

27.76
ceiniog fesul kWh 

Dwyrain Canolbarth Lloegr 

57.64
ceiniog fesul diwrnod

57.62
ceiniog fesul diwrnod

57.62
ceiniog fesul diwrnod

57.60
ceiniog fesul diwrnod

26.33
ceiniog fesul kWh

27.58
ceiniog fesul kWh 

25.43
ceiniog fesul kWh

26.78
ceiniog fesul kWh 

Canolbarth Lloegr

61.29
ceiniog fesul diwrnod

61.27
ceiniog fesul diwrnod

61.27
ceiniog fesul diwrnod

61.25
ceiniog fesul diwrnod

26.42
ceiniog fesul kWh

27.68
ceiniog fesul kWh 

25.53
ceiniog fesul kWh

26.88
ceiniog fesul kWh

De-orllewin Lloegr 

65.58
ceiniog fesul diwrnod

65.56
ceiniog fesul diwrnod

65.56
ceiniog fesul diwrnod

65.54
ceiniog fesul diwrnod 

26.75
ceiniog fesul kWh

27.98
ceiniog fesul kWh 

25.72
ceiniog fesul kWh 

27.05 pence per kWh 

De Cymru 

61.14
ceiniog fesul diwrnod

61.12
ceiniog fesul diwrnod

61.12
ceiniog fesul diwrnod 

61.10
ceiniog fesul diwrnod 

27.01
ceiniog fesul kWh

28.27
ceiniog fesul kWh

25.99
ceiniog fesul kWh

27.34
ceiniog fesul kWh 

Cyfartaledd Prydain Fawr 

60.28
ceiniog fesul diwrnod

60.26
ceiniog fesul diwrnod

60.26
ceiniog fesul diwrnod

60.24
ceiniog fesul diwrnod 

26.92
ceiniog fesul kWh

28.17
ceiniog fesul kWh

25.91
ceiniog fesul kWh

27.26
ceiniog fesul kWh

Taliadau sefydlog a chyfraddau fesul uned ar gyfer nwy a delir drwy fesurydd rhagdalu

Rhanbarth

Hydref – Rhagfyr 2023
Tâl sefydlog dyddiol

Ionawr – Mawrth 2024
Tâl sefydlog dyddiol

Hydref – Rhagfyr 2023
Cyfradd fesul uned

Ionawr – Mawrth 2024
Cyfradd fesul uned

Gogledd-orllewin Lloegr

40.45
ceiniog fesul diwrnod

40.41
ceiniog fesul diwrnod

6.66
ceiniog fesul kWh 

7.22
ceiniog fesul kWh

Gogledd Lloegr

40.45
ceiniog fesul diwrnod

40.42
ceiniog fesul diwrnod

6.61
ceiniog fesul kWh 

7.17
ceiniog fesul kWh

Swydd Efrog

40.45
ceiniog fesul diwrnod

40.42
ceiniog fesul diwrnod

6.62
ceiniog fesul kWh 

7.18
ceiniog fesul kWh

Gogledd yr Alban

40.45
ceiniog fesul diwrnod

40.42
ceiniog fesul diwrnod

6.63
ceiniog fesul kWh 

7.19
ceiniog fesul kWh

De Lloegr

40.44
ceiniog fesul diwrnod

40.41
ceiniog fesul diwrnod

6.76
ceiniog fesul kWh 

7.33
ceiniog fesul kWh

De'r Alban 

40.45
ceiniog fesul diwrnod

40.42
ceiniog fesul diwrnod

6.63
ceiniog fesul kWh 

7.19
ceiniog fesul kWh

Gogledd Cymru a Mersi 

40.44
ceiniog fesul diwrnod

40.41
ceiniog fesul diwrnod

6.68
ceiniog fesul kWh 

7.24
ceiniog fesul kWh

Llundain 

40.44
ceiniog fesul diwrnod

40.41
ceiniog fesul diwrnod

6.67
ceiniog fesul kWh 

7.24
ceiniog fesul kWh

De-ddwyrain Lloegr 

40.44
ceiniog fesul diwrnod

40.41
ceiniog fesul diwrnod

6.69
ceiniog fesul kWh 

7.25
ceiniog fesul kWh

Dwyrain Lloegr

40.45
ceiniog fesul diwrnod

40.42
ceiniog fesul diwrnod

6.60
ceiniog fesul kWh 

7.16
ceiniog fesul kWh

Dwyrain Canolbarth Lloegr

40.45
ceiniog fesul diwrnod

40.42
ceiniog fesul diwrnod

6.55
ceiniog fesul kWh 

7.11
ceiniog fesul kWh

Canolbarth Lloegr

40.45
ceiniog fesul diwrnod

40.42
ceiniog fesul diwrnod

6.58
ceiniog fesul kWh 

7.14
ceiniog fesul kWh

De-orllewin Lloegr 

40.43
ceiniog fesul diwrnod

40.40
ceiniog fesul diwrnod

6.93
ceiniog fesul kWh

7.49
ceiniog fesul kWh

De Cymru

40.44
ceiniog fesul diwrnod

40.41
ceiniog fesul diwrnod

6.79
ceiniog fesul kWh

7.36
ceiniog fesul kWh

Cyfartaledd Prydain Fawr

40.45
ceiniog fesul diwrnod

40.42
ceiniog fesul diwrnod

6.67
ceiniog fesul kWh 

7.24
ceiniog fesul kWh