Cymharu tariffau nwy a thrydan: Gwefannau cymharu prisiau wedi'u hachredu gan Ofgem

This page is available in English.

Gall cymharu tariffau a chyflenwyr ynni ymddangos yn ddryslyd. Ac os nad ydych erioed wedi cymharu tariffau nwy neu drydan o'r blaen, gall ymddangos yn broses frawychus. Ond mae'n eithaf syml mewn gwirionedd a gallwch arbed llawer o arian ar eich biliau - tua £300 y flwyddyn yn ôl ein hymchwil ddiweddaraf. 

Sut i gymharu tariffau nwy a thrydan

Rydym wedi cymeradwyo nifer o safleoedd cymharu prisiau ar-lein sy'n lle da i'w chwilio wrth gymharu tariffau ynni a chynigion cyflenwyr. 

Gan mai gwefannau cymharu a achredir gan Ofgem ydynt, gallwch fod yn sicr bod yr opsiynau a'r prisiau a welwch arnynt wedi eu cyfrifo a'u harddangos mewn ffordd deg a chywir. Mae'r gwefannau annibynnol hyn yn gweithredu yn unol â'n cod ymarfer, y 'Cod Hyder'. Nodwch i UK Power Limited beidio â bod yn safle achrededig Cod Hyder ar 1 Awst 2017. Mae hyn yn dilyn hysbysiad a roddwyd i ni ym mis Gorffennaf 2017.

Gwefannau cymharu prisiau ynni achrededig Ofgem

Quotezone 
www.quotezone.co.uk

The Energy Shop 
www.theenergyshop.com

Runpath
www.runpath.com

Simply Switch
www.simplyswitch.com

My Utility Genius
www.myutilitygenius.co.uk

Switch Gas and Electric
www.switchgasandelectric.com

Energylinx 
www.energylinx.co.uk

Unravel It 
www.unravelit.com

Money Supermarket 
www.moneysupermarket.com

Energy Helpline 
www.energyhelpline.com

uSwitch 
www.uswitch.com

Mae Cyngor a Bopeth hefyd yn cynnig gwasanaeth cymharu ynni diduedd ar-lein.

Beth yw 'Cod Hyder' gwefannau cymharu prisiau ynni?

Cod ymarfer yw'r Cod Hyder sy'n llywodraethu gwefannau cymharu prisiau ynni annibynnol. Rydym yn achredu gwefannau i'r Cod.

Mae'r Cod Hyder yn mynnu bod y gwefannau rydym yn eu hachredu yn dilyn egwyddorion allweddol wrth weithredu eu gwasanaeth. Drwy ddefnyddio gwefan â logo'r Cod Hyder, dylai'r broses o newid cyflenwr ynni fod yn haws ac yn fwy dibynadwy a dylai roi tawelwch meddwl i chi.

Rydym yn adolygu'r cod yn rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod yn rhoi'r diogelwch priodol i ddefnyddwyr. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y rheolau y mae'n rhaid i safleoedd a achredir gan Ofgem eu dilyn yng nghod ymarfer y Cod Hyder.

Pam dewis gwefan cymharu prisiau ynni sydd wedi ymrwymo i'r Cod Hyder?

Mae'r gwefannau sydd wedi ymrwymo i'r Cod Hyder yn gweithredu'n annibynnol ar gyflenwyr, felly gallwch fod yn sicr bod yr opsiynau a'r prisiau a welwch wedi'u cyfrifo a'u harddangos mewn ffordd deg a diduedd.

Mae gwefannau cymharu sy'n cynnwys logo'r Cod Hyder:

  • yn eich helpu i ddod o hyd i'r cynnig gorau i chi yn eich ardal leol
  • yn darparu gwasanaeth newid cyflenwr hawdd i'w ddefnyddio ac sy'n rhad ac am ddim
  • yn rhoi gwybodaeth fanwl am bob tariff, gan gynnwys prisiau unedau nwy a thrydan
  • yn nodi unrhyw ostyngiadau sydd ar gael.

Help gyda gwefannau cymharu prisiau ynni a achredir gan Ofgem

Ymholiadau ynghylch y Cod Hyder

Cysylltwch â'n rheolwr cod:

  • os oes gennych ymholiadau am y Cod Hyder
  • os ydych yn rhedeg gwefan cymharu prisiau ynni ac am wneud cais i ddod yn aelod o'r Cod Hyder

Gallwch wneud hynny drwy e-bostio: Consumers.Directorate@ofgem.gov.uk

Cwynion am wefannau cymharu prisiau a achredir gan Ofgem

Rhaid i safleoedd cymharu prisiau a achredir dan y Cod Hyder weithredu proses gwyno effeithiol. 

Os oes gennych gŵyn, i ddechrau, dylech gysylltu â'r wefan gymharu i roi gwybod a cheisio ei datrys. 

Os na fyddwch yn fodlon ar y ffordd y caiff eich cwyn ei datrys, yna gallwch gysylltu ag Ofgem fel y gallwn godi'r mater hwn gyda'r wefan cymharu prisiau. Gallwch wneud hyn drwy:

E-bost: consumeraffairs@ofgem.gov.uk
Ffoniwch: 020 7901 7295

Rhagor o ganllawiau ar gymharu cyflenwyr ynni