Cymharu tariffau nwy a thrydan: Gwefannau cymharu prisiau wedi'u hachredu gan Ofgem

This page is available in English.
1

Defnyddio gwefan cymharu prisiau wedi'i hachredu gan Ofgem

Rydym wedi cymeradwyo nifer o safleoedd cymharu prisiau ar-lein sy'n lle da i'w chwilio wrth gymharu tariffau ynni a chynigion cyflenwyr. Mae'r gwefannau canlynol yn cydymffurfio â chod ymarfer: Y Cod Hyder.

Energy Helpline 

Energylinx 

The Energy Shop 

Money Supermarket 

My Utility Genius

Runpath

Simply Switch

Switch Gas and Electric

Quotezone 

Unravel It 

uSwitch 

Nodwch i UK Power Limited beidio â bod yn safle achrededig Cod Hyder ar 1 Awst 2017. Mae hyn yn dilyn hysbysiad a roddwyd i ni ym mis Gorffennaf 2017.

2

Pam dewis gwasanaeth cymharu prisiau Cod Hyder?

Cod ymarfer yw'r Cod Hyder sy'n llywodraethu gwefannau cymharu prisiau ynni annibynnol a'r ffordd y maent yn darparu eu gwasanaethau. Mae Ofgem achredu gwefannau i'r Cod. Mae hyn yn golygu, os ydych yn defnyddio gwefan achrededig, y gallwch fod yn sicr bod y prisiau a'r opsiynau a gaiff eu dangos wedi'u cyfrifo mewn ffordd deg a diduedd.

Rydym yn adolygu'r cod yn rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod yn rhoi'r diogelwch priodol i ddefnyddwyr.

Mae gwefannau cymharu sy'n cynnwys logo'r Cod Hyder:

  • yn eich helpu i ddod o hyd i'r cynnig gorau i chi yn eich ardal leol
  • yn darparu gwasanaeth newid cyflenwr hawdd i'w ddefnyddio ac sy'n rhad ac am ddim
  • yn rhoi gwybodaeth fanwl am bob tariff, gan gynnwys prisiau unedau nwy a thrydan
  • yn nodi unrhyw ostyngiadau sydd ar gael.

Gweler cod ymarfer y Cod Hyder i gael y manylion llawn am y rheolau y mae'n rhaid i wefannau achrededig eu dilyn.

Ymholiadau a chwynion

Ymholiadau ynghylch y Cod Hyder

Cysylltwch â'n rheolwr cod os oes gennych ymholiadau am y Cod Hyder neu os ydych yn rhedeg gwefan cymharu prisiau ynni ac am wneud cais i ddod yn aelod o'r Cod Hyder.

E-bost: Consumers.Directorate@ofgem.gov.uk

Cwynion am wefannau cymharu prisiau a achredir gan Ofgem

Rhaid i safleoedd cymharu prisiau a achredir dan y Cod Hyder weithredu proses gwyno effeithiol. 

Os oes gennych gŵyn, i ddechrau, dylech gysylltu â'r wefan gymharu i roi gwybod a cheisio ei datrys. 

Os na fyddwch yn fodlon ar y ffordd y caiff eich cwyn ei datrys, yna gallwch gysylltu ag Ofgem fel y gallwn godi'r mater hwn gyda'r wefan cymharu prisiau. Gallwch wneud hyn drwy:

E-bost: consumeraffairs@ofgem.gov.uk
Ffoniwch: 020 7901 7295

Gweler hefyd

Sut i newid cyflenwr ynni a siopa am gynnig gwell.