Cyhoeddiadau corfforaethol

Llyfrgelloedd cyhoeddiadau corfforaethol Ofgem

Mae'r adran hon yn rhoi mynediad i lyfrgelloedd o'n cyhoeddiadau corfforaethol ar sail eu thema a'u cynnwys. Mae'r cyhoeddiadau hyn yn canolbwyntio ar Ofgem fel endid, natur ein gwaith a'r ffordd rydym yn ei gyflawni, ac effaith gyffredinol ein gweithredoedd ar ddefnyddwyr.