Beth fydd yn digwydd os bydd cyflenwr ynni eich busnes yn mynd i'r wal?

Bydd rhwyd ddiogelwch Ofgem yn sicrhau y bydd gennych gyflenwad ynni bob amser.

Beth os bydd cyflenwr ynni fy musnes yn mynd i'r wal?

 1. Cymerwch ddarlleniad mesurydd, arhoswch a pheidiwch â newid cyflenwr

  Canslwch eich debyd uniongyrchol os byddwch am wneud hynny. Byddwch yn parhau i symud i'ch cyflenwr dewisol os byddwch eisoes wedi dechrau ar y broses o newid cyflenwr.

 2. Arhoswch i Ofgem benodi cyflenwr newydd

  Nid oes angen i chi wneud dim. Ni fydd unrhyw beth yn tarfu ar eich cyflenwad ac ni ddylai gymryd mwy nag ychydig ddiwrnodau, hyd at uchafswm o 14 diwrnod. Bydd rhwyd ddiogelwch Ofgem yn diogelu eich cyflenwad felly ni fyddwch yn sylwi bod unrhyw beth yn wahanol.

 3. Pan fydd y cyflenwr newydd yn cysylltu â chi

  Gofynnwch am y tariffau busnes y gall eu cynnig i chi. Cyn i chi gytuno i gontract newydd, gallwch hefyd ddewis chwilio am y fargen orau a newid cyflenwr os byddwch am wneud hynny. Ni chodir ffioedd gadael arnoch.

   

Eich cyflenwad ynni busnes

Eich contract ynni busnes

Newid cyflenwr

Cyfrifon Ynni Busnes mewn dyled neu gredyd

Taliadau drwy ddebyd uniongyrchol

Cwynion a chysylltiadau

Rhagor o help

Mae Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor annibynnol am ddim ar gontractau ynni busnes a'ch hawliau.

 • Ffoniwch 0808 223 1133 neu defnyddiwch ei gyfleuster gwe-sgwrs.
 • Ar gyfer ffôn testun, deialwch 18001 ac yna rhif y llinell gymorth. 
 • Gallai rhywun yn yr Uned Help Ychwanegol ddelio â'ch achos os byddwch yn cael anawsterau â chyflenwr a'ch bod mewn sefyllfa fregus.

Gallwch hefyd gysylltu â Llinellau Cymorth Busnes am ddim y llywodraeth.

I gael cyngor ar effeithlonrwydd ynni, ewch i'n tudalen Canfod grantiau a chynlluniau effeithlonrwydd ynni i fusnesau

Rôl Ofgem

Darllenwch fwy am ein pwerau i ddiogelu defnyddwyr pan fydd cyflenwyr yn mynd i'r wal yn ein canllawiau.

Proses Cyflenwr Dewis Olaf Ofgem

Cyhoeddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf