Ar faterion amgylcheddol a chynaliadwyedd

This page is available in English.

Mae ein hadran Datblygu Cynaliadwy yn arbenigo mewn cysylltu gyda sefydliadau amgylcheddol, gan roi negeseuon hygyrch a phwrpasol. Rydym yn datblygu perthynas gyda grwpiau ymgyrchu, elusennau, sefydliadau defnyddwyr, cyflenwyr ynni ac ymchwilwyr, ac yn defnyddio'r cysylltiadau hyn i gael gwybodaeth ar gyfer ein polisïau a'n penderfyniadau.

Gweithiwn gyda rhanddeiliaid mewn amrywiaeth o ffyrdd yn cynnwys drwy grwpiau ymgynghori, gweithdai polisi, digwyddiadau rhoi gwybodaeth a chyfarfodydd wyneb-i-wyneb. Yn neilltuol, mae ein Grŵp Cynghori Datblygu Cynaliadwy yn ein llywio ar ein gwaith ar gam cynnar.

Rydym hefyd yn cynhyrchu nifer o gyhoeddiadau rheolaidd, yn cynnwys adroddiad blynyddol yn amlinellu ein cyfraniad i ddatblygu cynaliadwy ac mae ein cylchlythyrau SD Bitesize a gyhoeddir deirgwaith y flwyddyn rhoi mwy o wybodaeth ar ein gwaith. Rydym yn cyhoeddi cyhoeddiadau ar gyfer digwyddiadau penodol megis dalenni  ffeithiau a negeseuon e-bost yn cyhoeddi lansiad ymgynghoriad.

Os hoffech dderbyn cyhoeddiadau ar faterion amgylcheddol a chynaliadwyedd, neu gymryd rhan yn ein digwyddiadau, cysylltwch â sustainable.energy@ofgem.gov.uk.