Taflen wybodaeth: Sut i arbed arian a defnyddio llai o ynni (Hawdd ei Ddarllen)

Guidance

Dyddiad cyhoeddi

Sector diwydiant

Supply and Retail Market

Bydd y daflen hon yn eich helpu i leihau eich biliau nwy a thrydan.

Mae'n dangos ffyrdd o leihau eich defnydd o ynni, a ffyrdd o dalu llai am yr ynni rydych yn ei ddefnyddio. Mae hefyd yn egluro'r cymorth a'r cyngor sydd ar gael i chi fel cwsmer ynni. 

Mae wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio wrth siarad â phobl y gall fod angen gwybodaeth mewn fformat Hawdd ei Ddarllen arnynt.