Fforymau, seminarau a gweithgorau

This page is available in English.

Cynhaliwn ystod eang o fforymau, seminarau a gweithgorau i edrych ar y materion sy'n effeithio ar ddefnyddwyr, diwydiant ac amgylchedd rheoleiddiol ehangach marchnadoedd nwy a thrydan.

Mae'r grwpiau hyn yn cynnwys ystod o wahanol randdeiliaid. Yn dibynnu ar y pwnc, gallant gynnwys cynrychiolwyr o:

  • Ofgem
  • Cyngor Ar Bopeth
  • Consumer Futures
  • DECC
  • Gweithredwyr Rhwydweithiau Dosbarthu
  • Energy UK
  • Perchnogion a gweithredwyr trawsyrru
  • Which?
  • aelodau a rhai heb fod yn aelodau o Energy UK

Mae'r dilynol yn rhestr o'n holl fforymau, seminarau a gweithgorau wedi'u rhannu'n ôl maes polisi cyffredinol:

Rheoleiddio

Cyd Grŵp Rheoleiddwyr

Datblygu Cynaliadwy

Grŵp Cynghori Datblygu Cynaliadwy

Polisi defnyddwyr

I gael gwybodaeth ar ein gwaith ar faterion polisi defnyddwyr, gweler:
Sut yr ymgysylltwn - ar faterion defnyddwyr

Marchnad Cyfanwerthu Nwy

Gweithgor Ochr Alw
Adolygiad Cod Sylweddol Nwy - seminarau a gweithdai
Seminarau Outlook National Grid
Fforymau Ewropeaidd - Fforwm Ynni Dinasyddion
Fforymau Ewropeaidd - Grŵp Rhanddeiliaid DECC/Ofgem

Marchnad Manwerthu Nwy

Grŵp Bwrdd Crwn Biliau Defnyddwyr a Chyfathrebu
Grŵp Cynghori Mesuryddion Diwydiant
Adolygiad o'r Farchnad Fanwerthu - Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

Rhwydweithiau Trawsyrru Nwy

Fforwm  Methodoleg Codi Tâl Trawsyrru Nwy
RIIO-T1: gweler fforymau, seminarau a gweithgorau RIIO

Marchnad Cyfanwerthu Trydan

Gweithgor Ochr Alw
Seminarau Outlook National Grid
Fforymau Ewropeaidd - Fforwm Ynni Dinasyddion
Fforymau Ewropeaidd - Grŵp Rhanddeiliaid DECC/Ofgem

Marchnad Manwerthu Trydan

Grŵp Bwrdd Crwn Biliau Defnyddwyr a Chyfathrebu
Grŵp Cynghori Mesuryddion Diwydiant
Adolygiad o'r Farchnad Fanwerthu  - Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

Rhwydweithiau Trawsyrru Trydan

RIIO-T1 : gweler fforymau, seminarau a gweithgorau  RIIO
Fforwm Rhanddeiliaid Prosiect Trawsyrru

Trawsyrru Trydan Ar y Môr

Prosiect Cydlynu Trawsyrru Ar y Môr
Grŵp Arbenigwyr Trawsyrru Ar y Môr
Gweithgor System Reoleiddio
Gweithgor Trawsyrru Sefydlog Ar y Môr
Gweithgor Amodau Safonol Trwydded Trawsyrru
Gweithgor Cod Perchennog Trawsyrru Gweithredydd System
Gweithgor Cod Grid
Gweithgor Sicrwydd ac Ansawdd Cyflenwad Prydain Fawr

Rhwydweithiau Dosbarthu Trydan

Fforwm Grid Deallus Decc/Ofgem
Grŵp Llywio Dosbarthu Trydan
Grŵp Defnyddwyr Cysylltiadau gyda Mesurydd
Gweithgor Ansawdd Gwasanaeth
RIIO-ED1: gweler fforymau, seminarau a gweithgorau RIIO
Grŵp Cwsmeriaid Cysylltiadau heb Fesurydd

Fforymau, seminarau a gweithgorau RIIO

Grŵp Her Defnyddwyr
Fforwm Adolygu Rheoli Prisiau (RIIO-T1/ RIIO-GD1)
Fforwm Adolygu Rheoli Prisiau (RIIO-ED1)
Fforwm Rhanddeiliaid Ar-lein
Fforymau RIIO-ED1
Fforymau RIIO-GD1
Gweithgorau RIIO-T1