Cymhelliad Gwres Adnewyddadwy Domestig

Tariffau

Drwy’r tariffiau gwahanol y mae taliadau’r Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy (RHI) yn cael eu cyfrifo. Mae pobl sydd yn ymuno â’r cymhelliant a dilyn y rheolau yn derbyn taliadau bob chwarter am saith mlynedd. Mae’r cyfraddau yn cael eu dewis gan yr Adran Fusnes, Egni a Strategaeth Diwydiannol (BEIS). Cyn-enw’r adran yma oedd yr Adran Egni a Newid Hinsawdd (DECC).

Ymateb gan y llywodraeth yn dilyn ymgynhoraid ar newidiadau i’r RHI

Yn ddiweddar fe wnaeth y llywodraeth gyhoeddi ei ymateb i’r ymgynghoriad ar ddiwygiad yr RHI sy’n cynnwys cyhoeddiad ar newidiadu i’r tariffiau. Am fwy o wybodaeth, gallwch ddarllen ein tudalen newidiadau i'r cymhelliant.

Newidiad i’r tariff Biomas: Ionawr 1af 2017

Fe wnaeth BEIS gyhoeddi ar Dachwedd 30ain fod y sbardun ar gyfer gostyngiad tariff biomas wedi cael ei basio. Mae hwn yn golygu fod y tariff biomas o 4.48 ceiniog am bob kWh wedi cael ei gostwng gan 10% i 4.21 ceiniog am bob kWh ar gyfer pob cais newydd sy’n cael ei wneud. Os fe wnaethoch ymuno â’r cymhelliant cyn Ionawr 1af ni fyddwch yn cael eich effeithio a mi fydd eich tariff yn aros yr un peth.

Nid oes newid i dariffiau y pwmpiau aer neu’r systemau gwres solar.

Ceisiadau a gyflwynwyd Boeleri a ffyrnau biomas (C/kWh) Pympiau gwres o'r aer (C/kWh) Pympiau gwres o'r ddaear (C/kWh) Systemau thermol solar (C/kWh)
01/10/2016 - 31/12/2016* 4.68c 7.51c 19.33c 19.74c
01/01/2017 - 31/03/2017* 4.21c 7.51c 19.33c 19.74c
01/04/2017-30/06/2017* Os caiff unrhyw newidiadau tariff newydd eu gwneud o ganlyniad i ddisgyniad, byddai'r cyhoeddiad nesaf gan yr Adran Fusnes, Egni a Strategaeth Ddiwylliannol yn cael ei wneud erbyn Mawrth 1af 2017.

* caiff y tariffau hyn eu haddasu yn unol â'r Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI)

Cyhoeddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf