Cymhelliad Gwres Adnewyddadwy Domestig

 1. Ymgeiswyr

  Os nad ydych yn barod ac am wirio yr hyn sydd ei angen arnoch eto, edrychwch ar ein gwe-dudalen Gwneud cais am RHI Domestig

  Os oes gennych yr holl ddogfennau perthnasol wrth law ac yn barod i gyflwyno eich cais ar gyfer RHI Domestig, symudwch ymlaen i gam 2 er mwyn gwneud cais.

 2. Gwneud Cais

  Os oes gennych yr holl ddogfennau perthnasol wrth law ac yn barod i gyflwyno eich cais ar gyfer RHI Domestig, cliciwch ar y botwm gwneud cais isod.

  Gwneud cais nawr  

 3. Cyfranogwyr

  Os ydych eisioes wedi gwneud cais i'r cynllun RHI Domestig, fe allwch mewngofnogi i MyRHI drwy glicio ar y botwm isod.

  Mewngofnodi i MyRHI

  Cliciwch i fewngofnodi i MyRHI