Treuliau a data contractau

Treuliau a data contractau

Rydym yn ymrwymedig i fod yn dryloyw yn ein prosesau cyfrifyddu a'n gwariant. 

Mae'r rhestr isod yn cynnwys cofnod o ddata sy'n ymwneud â:

  • treuliau a ad-dalwyd i aelodau ein bwrdd (GEMA) a'n Pwyllgor Gweithredol
  • contractau â chyflenwyr sy'n werth mwy na £25k.

Cyhoeddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf