Strategaeth gorfforaethol a Blaenraglen Waith

Ein strategaeth a’r flwyddyn i ddod

Mae'r cyhoeddiadau hyn yn pennu ein strategaeth ar gyfer rheoleiddio'r dirwedd ynni a diogelu defnyddwyr, yn enwedig y rhai hynny sydd mewn sefyllfaoedd bregus.

Mae ein Blaenraglen Waith yn rhestru'r gwaith penodol y byddwn yn ei wneud dros gyfnod o 12 mis.

Cyhoeddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf