Cysylltiadau, cyfeiriadau ac adnoddau

This page is available in English.

Yn ddiweddar mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi ei ymateb i'r ymgynghoriad ar newidiadu i'r Cymhelliad Gwres Adnewyddadwy (RHI). Am ragor o wybodaeth am beth mae'r newidiadau yma yn golygi i chi, darllenwch ein tudalen 'Newidiadu i'r Cymhelliant'.

What are you looking for?

Beth rydych yn chwilio amdano?

Dogfen benodol neu deunydd canllawiau? Ewch i'n llyfrgell Cyhoeddiadau.

Rhestr Termau i ddarllen mwy am derm unigol? Dylai ein termau allweddol helpu.

Yr ystadegau diweddaraf ar y cynllun? Edrychwch ar ein hadroddiadau a data Cyhoeddus.

Cyfraddau tariff cyfredol a hanesyddol? Gallwch ddod o hyd i'r rhain ar ein gwe-dudalen Tariffau a thaliadau

Gyda phwy y dylech gysylltu i wneud cwyn amdanom ni, y gwasanaeth a ddarparwn, neu i wneud cais am adolygiad o'r penderfyniad rydym wedi'i wneud? Bydd ein tudalen Adolygiadau a chwynion yn egluro sut i wneud hyn.

Gyda phwy y dylech gysylltu os oes gennych gŵyn neu bryder am rywun heblaw amdanom ni, megis eich gosodwr neu eich contractwr? Byddwn yn eich cyfeirio at y man cywir ar ein gwe-dudalen Gyda phwy y dylid cysylltu.

Camau nesaf

Am fwy o wybodaeth, gwelwch:

Ystyried gwneud cais?

Eisioes yn gyfranogwr?