Cwynion yn y CGA Domestig

Cwynion am osodwyr a chontractwyr

Am fwy o wybodaeth ar bwy i gysylltu gyda pan fod gennych chi gwyn am eich osodwr neu gontractwr, gwelwch ein dudalen ‘How to complain about a contractor’.

Cwynion am bolisi

Os yw’r cwyn ynglŷn ag elfen o’r polisi sy’n cefnogi’r cynllun, dylai’r unigolyn gysylltu’r Adran Ynni a Newid Hinsawdd. Cyfeiriad e-bost i gysylltu: rhi@beis.gov.uk.

Cwynion am sut y cafodd eich cais ei drin neu sut y trinion ni chi.

Os oes gennych chi gwyn am sut y cafodd eich cais ar gyfer y ‘Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy Domestig (CGA Domestig)’ ei drin neu sut ymdrinio’n ni chi anfonnwch e-bost atom i'r gyfeiriad canlynol: DRHIResolutions@ofgem.gov.uk

Yn eich cwyn, os gwelwch yn dda, dylech gynnwys y canlynol:

  • Eich enw (ag enw yr gyfranogwr CGAD os yw'n wahanol). 
  • Cyfeiriad y eiddo
  • Rhif aelod neu rhif CGA (os yw'n berthnasol). 

Os gwelwch yn dda, ddarparwch hatebau i'r gwestiynau canlynol:

  • Beth yw natur yr cwyn?
  • Yr ydych chi eisoes wedi wneud adroddiad i'r CGA Domestig? I pwy a pha bryd?
  • Sut y byddech yn hoffi i ni ddatrys eich cwyn?
  • Yr ydych yn cyflwyno tystiolaeth i gefnogi eich cwyn? (Os felly, dylech gynnwys hwn fel atodiad os yn bosibl, os gwelwch yn dda).  

Byddwn yn ymateb o fewn 10 ddiwrnod o dderbyn y daflen. Gwelwch y broses isod:
 

Cwyn Ffurfiol

Adeg 1

Cwyn Ffurfiol

Adeg 2

Cwyn Ffurfiol

Adeg 3

Gwnewch gwyn ffurfiol yn ysgrifenedig.

Os nad yr ydych yn hapus gyda'r ffordd sut y chafodd eich cwyn ei drin, gallwn ei hadolygu drwy adolygiad mewnol.

Os ydych chi’n teimlo ein bod ni wedi methu datrys eich cwyn, gallwch gynyddu’r achos i’r Ombwdsman Seneddol a Gwasanaeth Iechyd drwy eich AS. 

Fe wnewn ni geisio’i ddatrys o fewn 10 diwrnod.

Fe wnewn ni geisio’i ddatrys o fewn 10 diwrnod.