Egluro ynni: Fideos a ffeithiau cyflym

This page is available in English.

Beth yw tariff diogelu ynni rhagdalu?

Rhagor o ganllawiau fideo

Cliciwch ar y saethau ar y fideo i ehangu i sgrin lawn.

Sut mae’r system ynni yn newid? 

Mae'r ffordd rydym yn cynhyrchu ac yn defnyddio trydan yn newid yn gyflym. O ble mae ein pŵer yn dod a sut rydym yn cadw cydbwysedd cyflenwad a galw.

Beth yw'r cap ar brisiau rhagdalu?

Rydym wedi cyflwyno cap dros dro ar brisiau i gwsmeriaid mesurydd rhagdalu sydd ymysg y rhai mwyaf bregus eu sefyllfa ariannol ac, yn nodweddiadol, nad ydynt yn gallu manteisio ar y cynigion gorau.

Beth yw cost ynni?

Ar gyfartaledd mae bil tanwydd deuol cartref ar gyfer nwy a thrydan yn £1,165. Dyma i ble mae eich arian yn mynd.

Rhwydweithiau: Sut caiff ynni ei gludo?

Mae'n uwch draffordd o bibellau a cheblau sy'n ddigon hir i fynd â chi i'r lleuad ac yn ôl. Sut mae'n ffitio gyda'i gilydd a sut rydym yn rheoli'r gost i chi.

Beth sy'n cadw'r golau ymlaen?

Mae ein system ynni yn gwasanaethu dros 29 miliwn o ddefnyddwyr ynni, ac mae'n un o'r systemau ynni mwyaf dibynadwy yn y byd. Sut mae'r pŵer yn parhau i lifo.

Gyda phwy y dylwn gysylltu i wneud cwyn?

Gyda phwy i gysylltu os ydych am herio bil neu os nad ydych yn fodlon ar wasanaeth eich cyflenwr. Beth i'w wneud os aiff pethau o'i le.