Cyhoeddiadau corfforaethol a datganiadau polisi

Cyhoeddiadau corfforaethol a datganiadau polisi Ofgem

Rydym yn gweithredu'n unol ag amrywiaeth o bolisïau corfforaethol sy'n diffinio ein dull rheoleiddio, ein hymddygiad fel corff cyhoeddus a'n hymrwymiadau fel cyflogwr.

Mae'r cyhoeddiadau isod yn esbonio'r polisïau hyn yn fanwl.

Cyhoeddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf