Canllaw ar nwy a thrydan ar gyfer cartrefi

This page is available in English.

Gallwch ddewis o'n canllaw nwy a thrydan i ddefnyddwyr preswyl a dod o hyd i wybodaeth ac awgrymiadau defnyddiol ar eich hawliau ynni, rheoli eich cyflenwad nwy a thrydan, arbed arian ar eich biliau a sut i gael help os bydd ei angen arnoch.

Cyngor annibynnol, diduedd ar nwy a thrydan i'r cartref gan Ofgem

Deall eich biliau nwy a thrydan

Deall eich mesurydd ynni

Cwyno am eich bil neu'ch cyflenwr ynni

Newid cyflenwr ynni a siopa am gynnig gwell

Dysgu am wasanaeth cronfa ddata cwsmeriaid Ofgem

Arbed arian ar eich biliau nwy a thrydan

Gyda phwy y dylid cysylltu os yw'n anodd talu biliau ynni

Help ychwanegol gan wasanaethau ynni

Cysylltiadau a symud tŷ

Eglurhad o dermau allweddol 

Cynlluniau ynni gwyrdd a chymdeithasol y Llywodraeth

Chwilio am wybodaeth am gynlluniau ynni gwyrdd a chymdeithasol y llywodraeth? Ofgem sy'n gweinyddu'r cynlluniau hyn ar ran y llywodraeth.Cymerwch olwg ar y canlynol:

Tudalennau mewngofnodi ar gyfer cofrestrau cynlluniau

Tariff Cyflenwi Trydan 

Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy Domestig

Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy Annomestig

Gostyngiad Cartrefi Cynnes

Holl gynlluniau ynni a chymdeithasol y llywodraeth

Gweinyddu'r cynllun