Ymatebion Ofgem i ymgyngoriadau trydydd parti

Ymatebion Ofgem i ymgyngoriadau trydydd parti

Weithiau, byddwn yn cyflwyno ymatebion swyddogol i sefydliadau eraill sy'n ceisio adborth ar faterion sy'n berthnasol i'n gwaith.

Isod ceir rhestr o'r ymatebion hyn.

Publications and updates

Cyhoeddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf