Sut i gwyno

Guidance

Dyddiad cyhoeddi

Sector diwydiant

Supply and Retail Market

More guides in this series:

Mae'r canllaw hwn yn eich arwain drwy'r camau i'w cymryd os ydych yn anfodlon â'r gwasanaeth a gewch gan eich cwmni ynni.

Fyddwn ni ddim yn ymwneud â chwynion cwsmeriaid yn uniongyrchol, ond mae'r daflen hon yn dweud wrthych gyda phwy y dylech siarad.