Sut i gael cysylltiad trydan

Guidance

Os ydych yn adeiladu cartref newydd neu adeilad busnes, neu'n datblygu safle cynhyrchu, mae'n bosib y bydd angen cyflenwad trydan newydd arnoch. Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i gysylltu â'r grid trydan.

Mae'n esbonio'r rhwydwaith dosbarthu trydan sy'n dod â thrydan i'ch eiddo, y camau ar gyfer cael cysylltiad, beth y gallech orfod talu amdano a sut y gallwch wneud yn siŵr eich bod yn cael bargen deg.