Osgoi dyled a datgysylltu

Publication date
15th July 2013
Information type
Policy area

Noder: O 2 Ebrill 2012, caiff gwasanaethau cyngor Cyswllt Defnyddwyr eu darparu gan wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, mae'r rhif ffôn heb ei newid (08454 04 05 05) ond cyfeiriad y wefan bellach yw www.adviceguide.org.uk. Nid yw ein fideos wedi'u diweddaru i gynnwys y wybodaeth hon eto.
Mae'r fideo hwn yn rhoi cyngor ar yr hyn y gall eich cwmni ynni ei wneud i'ch helpu os ydych mewn dyled iddo a pha gamau y dylid eu cymryd i osgoi cael eich datgysylltu.
 
Trawsgrifiad testun hygyrch o'r fideo hwn - PDF, 112Kb - dolen yn agor mewn ffenestr bori newydd