Gwneud elw’r chwe chyflenwr ynni mwyaf yn glir

Publication date
25th November 2013
Information types
Policy areas

Er mwyn helpu defnyddwyr i ddeall refeniw, costau ac elw cyflenwyr ynni, mae Ofgem yn ei gwneud yn ofynnol i’r chwe chyflenwr mwyaf lunio datganiadau ariannol blynyddol. Mae’r daflen ffeithiau hon yn canolbwyntio ar yr elw a wnaed gan y cwmnïau yn ystod 2012.