Gweithiau Ehangach Strategol (GES)

Publication date
19th December 2013
Information type
Policy area

Ofgem yn pennu systemau rheoli prisiau ar gyfer y cwmnïau sy’n gweithredu rhwydweithiau nwy a thrydan Prydain. Mae’r rhain yn cyfyngu ar faint o arian y gall cwmnïau rhwydwaith ei adfer o’u taliadau i gyflenwyr, sy’n trosglwyddo’r costau hynny i gwsmeriaid ar ffurf biliau ynni. Mae angen rheoli prisiau gan fod y cwmnïau rhwydwaith hyn yn ddarparwyr gwasanaethau rhwydwaith unigol.