Delio â phobl sy'n gwerthu ynni

Publication date
15th July 2013
Information type
Policy area

Noder: O 2 Ebrill 2012, caiff gwasanaethau cyngor Cyswllt Defnyddwyr eu darparu gan wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, mae'r rhif ffôn heb ei newid (08454 04 05 05) ond cyfeiriad y wefan bellach yw www.adviceguide.org.uk. Nid yw ein fideos wedi'u diweddaru i gynnwys y wybodaeth hon eto.
 
Mae'r fideo hwn yn dweud wrthych beth i'w ddisgwyl gan bobl sy'n gwerthu ynni (naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn) a'r hyn sydd angen i chi ei wybod er mwyn bod yn hyderus eich bod yn cael bargen dda a phriodol.

Trawsgrifiad testun hygyrch o'r fideo hwn - PDF, 202Kb - dolen yn agor mewn ffenestr bori newydd