Cael help gyda'ch biliau ynni

Publication date
15th July 2013
Information type
Policy area

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg.
Noder: O 2 Ebrill 2012, caiff gwasanaethau cyngor Cyswllt Defnyddwyr eu darparu gan wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, mae'r rhif ffôn heb ei newid (08454 04 05 05) ond cyfeiriad y wefan bellach yw www.adviceguide.org.uk. Nid yw ein fideos wedi'u diweddaru i gynnwys y wybodaeth hon eto.

Mae'r fideo hwn yn rhoi gwybod ble y gallwch fynd i gael help a chyngor.

Trawsgrifiad testun hygyrch o'r fideo hwn - PDF, 169Kb - dolen yn agor mewn ffenestr bori newydd