Costau yn eich bil ynni

Dysgwch am yr elfennau gwahanol sy'n rhan o fil ynni.

Dadansoddiad o'ch bil

Mae biliau ynni yn cynnwys nifer o gostau. Nid dim ond y nwy a'r trydan a ddefnyddiwch. Maent yn cynnwys:

  • costau cyfanwerthol
  • costau rhwydwaith
  • rhwymedigaethau cymdeithasol ac amgylcheddol 
  • costau uniongyrchol eraill
  • costau gweithredu a maint elw cyflenwyr
  • trethi, fel TAW.

Dyma ddadansoddiadau costau ar gyfer cwsmeriaid tanwydd deuol, nwy a thrydan nodweddiadol:

Beth yw ystyr y costau

Sut mae costau yn effeithio ar filiau ynni