Egluro eich bil ynni

Dysgwch am yr elfennau gwahanol sy'n rhan o fil ynni.

Dadansoddiad o'ch bil

Mae biliau ynni yn cynnwys nifer o gostau. Nid dim ond y nwy a'r trydan a ddefnyddiwch. Yn eu plith mae:

  • costau cyfanwerthol
  • costau rhwydwaith
  • rhwymedigaethau cymdeithasol ac amgylcheddol
  • costau uniongyrchol eraill
  • costau gweithredu a maint elw cyflenwyr
  • trethi, fel TAW.

Beth yw ystyr y costau

Sut mae costau yn effeithio ar filiau ynni