Adroddiadau a chyfrifon corfforaethol

Adroddiadau a chyfrifon Ofgem

Mae ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon yn cynnwys manylion ein perfformiad sefydliadol dros y flwyddyn dan sylw. Mae'r dudalen hon hefyd yn cynnwys adroddiadau eraill sy'n ymwneud â'n perfformiad corfforaethol, yn cynnwys ein hadroddiad o'r Effaith ar Ddefnyddwyr.

Cyhoeddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf