Cysylltiadau a symud tŷ

This page is available in English.

Os ydych yn symud tŷ neu'n adeiladu tŷ newydd neu safle cynhyrchu mae'n bosibl y bydd angen i chi gael gwybod pwy yw eich cyflenwr, cael cysylltiad newydd â chyflenwad nwy neu drydan neu eich bod am addasu eich cysylltiadau â'r prif gyflenwad.

Dewiswch o'r dolenni canlynol er mwyn dod o hyd i gysylltiadau allweddol a chael gwybod am y camau i gael cysylltiad.

Mae'n bosibl bod gennych ddiddordeb yn y canlynol: