Agendâu a chofnodion y Bwrdd (GEMA)

Agendâu a chofnodion y Bwrdd

Yr Awdurdod Marchnadoedd Nwy a Thrydan (GEMA), neu'r Awdurdod fel y'i gelwir, yw ein huwch-fwrdd. Mae'n cyfarfod o leiaf 10 gwaith y flwyddyn, bob mis fel arfer heblaw am fis Ionawr a mis Awst.

Gallwch ddarllen manylion dyddiadau cyfarfodydd y bwrdd, ynghyd â'i ddyletswyddau, ei bwerau a'i aelodaeth, yn Ein strwythur a'n harweinyddiaeth.

Mae'r rhestr isod yn cynnwys cofnod o agendâu a chofnodion cyfarfodydd y bwrdd.

Cyhoeddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf