Dolenni

This page is available in English.

Llywodraeth

Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC)

Rheoleiddwyr

Asiantaeth Cydweithredu Rheoleiddwyr Ynni (ACER)
Cyngor Rheoleiddwyr Ynni Ewropeaidd (CEER)

Sefydliadau yr Undeb Ewropeaidd

Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Cystadleuaeth
Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Ynni
Cyffredinol Ynni Amgylchedd
Senedd Ewropeaidd: Pwyllgor Ymchwil Diwydiant ac Ynni (ITRE)

Cyfranddeiliaid Ewropeaidd

Rhwydwaith Ewropeaidd Gweithredwyr System Trawsyrru Trydan  (ENTSO-E)[VW2] 
Rhwydwaith Ewropeaidd Gweithredwyr System Trawsyrru Nwy (ENTSOG)[VW3] 
Cymdeithas Ewropeaidd Symleiddio Cyfnewid Ynni (EASEE)
Ffederasiwn Ewropeaidd Masnachwyr Ynni [VW4]  (EFET)
Undeb Ewropeaidd y Diwydiant Nwy Naturiol (EUROGAS)
Seilwaith Nwy Ewrop (GIE)
Undeb y Diwydiant Trydan (EURELECTRIC)[VW5]