Help ychwanegol gan wasanaethau ynni

This page is available in English.

Mae'n bosib eich bod yn gymwys i gael cymorth gan eich cyflenwr ynni, neu grantiau penodol, budd-daliadau a chymorth gan y Llywodraeth neu gan elusennau.

Gall y cymorth amrywio o help i gynhesu'ch cartref, er enghraifft drwy daliadau tanwydd gaeaf, i gymorth ariannol i helpu i dalu dyled neu grantiau a all wella effeithlonrwydd ynni yn eich cartref, fel boeler newydd neu inswleiddio'r to am ddim.Beth yr hyn y gallwch ei gael yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol.

Yr help y gallwch ei gael

Dewiswch ddolen i gael gwybod rhagor: