Tariff ynni

This page is available in English.

Tariffau yw'r tâl y mae cyflenwyr ynni yn ei godi arnoch ar gyfer nwy a thrydan. Os nad ydych chi'n gwybod beth yw eich tariff ynni, cysylltwch â'ch cyflenwr ynni neu edrychwch ar eich bil olaf.

Edrychwch ar eich bil nwy neu drydan i ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich cyflenwr, gweler Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan?

Siaradwch â’ch cyflenwr neu edrychwch ar ei wefan i weld pa dariffau sydd ar gael ganddo ac a allwch dalu llai. Gallwch hefyd ddefnyddio gwefan cymharu prisiau i weld a all cyflenwr arall gynnig tariff gwell i chi. Mae rhestr o wasanaethau cymharu ar-lein a gymeradwyir gan Ofgem ar gael yn Ofgem Confidence Code.

Os nad ydych erioed wedi newid cyflenwr ynni neu wedi newid unwaith yn uni, mae'n debygol eich bod ar dariff ‘diofyn’, sylfaenol, drutach. Mae tariff ‘diofyn’ neu dariff ‘amrywiadwy safonol’ yn dariff ynni sylfaenol gan eich cyflenwr. Darganfyddwch fwy am y cap tariff diofyn

Mae mesurydd rhagdalu yn caniatáu i chi dalu ymlaen llaw am eich defnydd o nwy neu drydan. Gallwch ychwanegu credyd gan ddefnyddio ap ar eich ffôn, drwy neges destun neu drwy daleb neu gerdyn allwedd mewn siop. Darganfyddwch fwy am y cap ar brisiau rhagdalu