Tariff diofyn

This page is available in English.

Mae tariff ‘diofyn’ neu dariff ‘amrywiadwy safonol’ yn dariff ynni sylfaenol gan eich cyflenwr. Mae’r rhain fel arfer yn gymwys os nad ydych wedi chwilio am fargen well. Fel arfer nid oes llawer o werth iddynt ac maent yn ddrutach na chytundeb contract tymor penodol nad yw'n ddiofyn, y gallwch ddewis newid iddo. Mae’n rhaid i chi adnewyddu contractau tymor penodol.

Gallech gael eich rhoi ar dariff diofyn os daw eich contract cyfnod penodol i ben ac nad ydych wedi dewis tariff newydd, neu os ydych wedi symud i eiddo a heb gytuno ar dariff newydd gyda'r cyflenwr presennol.

Gall enwau'r tariffau diofyn amrywio, felly os nad ydych yn siŵr a ydych ar un o'r tariffau hynny, edrychwch ar eich bil diwethaf i gael manylion eich tariff ac yna cysylltwch â'ch cyflenwr i gadarnhau.

Dysgwch fwy am y cap ar brisiau tariffau diofyn