Gosodwyr a’r Diwydiant

This page is available in English.

Yn ddiweddar mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi ei ymateb i’r ymgynghoriad ar ddiwygiad y Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy. Am fwy o wybodaeth am beth mae’r newidiau yma yn golygu i chi, fe allwch ddarllen ein tudalen Newidiadau i’r Cynllun. 

Cymhwysterau’r Gosodwyr ar gyfer y Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy Domestig (RHI)

Mae rhaid i’r cwmni sy’n gosodi eich system gwres adnewyddadwy fod yn aelod o Microgeneration Certification Scheme (MCS)open key term pop-up. ). Pan yn delio gyda cwsmeriaid domestig, mae yn rhaid i’r gosodwyr gydymffurfio gyda rheolau neu Home Insulation and Energy Systems Scheme (HIES).

Mae’n dderbynniol i osodwyr osod ei system wres adnewyddadwy cyntaf cyn belled â maent yn medru cynhyrchu tysysgrif MCS.

Dod i arfer â’r Cynllun

Fe allwch ddarllen popeth sydd angen i osodwyr wybod yn y Canllaw Hanfodol ar gyfer Gosodwyr ond mi fydd hi hefyd yn werthfawr darllen y Canllaw Hanfodol ar gyfer Ymgeiswyr. Os ydych wedi darllen y dogfennau yma ac mae dal gennych gwestiwn, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Fel gosodwr, fe allwch helpu cwsmeriaid i wneud cais a chynnig cymorth drwy ddarparu gwybodaeth a tystiolaeth. Yn wahanol i’r RHI Annomestig, rydym yn gofyn i gwsmeriaid i gwblhau’r cais, nid y gosodwr.

Mi fydd angen i’r cwsmer roi eu gwybodaeth personol pan yn cwblhau’r cais. Mi fydd y gwybodaeth hwn yn cynnwys y cyfri banc y byddwn yn gwneud y taliadau mewn iddi yn ogystal â’r ebost gorau er mwyn cysylltu â nhw. Mae’n bwysig fod gennym ni y cyfeiriad ebost cywir oherwydd drwy ebost rydym yn anfon negeseuon i atgoffa cwsmeriaid i gwblau’r Datganiad Blynyddol. Rydym hefyd yn defnyddio’r ebost er mwyn cysylltu â’r cwsmer os oes unrhyw broblem neu fater o bwys ynglyn â’r cyfri.

Gofynion am Dystiolaeth

Mi fydd angen i’r cwsmer gael y dogfennau isod. Mi fydd y broses o ymgeisi yn haws os oes gennych y dogfennau yma o flaen llaw.

 • Tystysgrif MCS (o fewn 10 dydd o’r dyddiad comisiynnu)
 • Tystysgrif Cydymffurfiaeth MCS (gyda’r rhif MCS arno)
 • Tystysgrif EPC a gafodd ei gyhoeddi o fewn y 24 mis diwetha
 • Anfoneb  manwl sy’n dangos cost y gwath a’r cost am y technoleg
 • Dogfen Cwestiynnau Mesuro y Gosodwr (IMQs) ar gyfer systemau biomas neu pwmpau aer os oes angen mesuryddion arnynt. Mae hefyd  dogfen Trefniadau Mesuro Amgen ar gyfer systemau biomas neu pwmpau aer, os oes angen.
 • Cyngor ar gynal y system, ar wasanaethu’r system a sut i’w defnyddio mewn ffordd effeithlon. Mae hwn oherwydd bod angen i’r cwsmer gadw y system mewn cyflwr gweithio da drwy gydol y saith mlynydd y mae’r cynllun yn para. Mi fydd angen i’r dangoswr esbonio beth allai annilysu y warant.
 • Cyngor ar sut i ddarllen mesuryddion (os oes gan y cwsmer fesuryddion)

 Mae angen i rai ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth ychwanegol

Mi fydd angen i landlordiaid cymdeithasol sy’n gwneud eu cais cyntaf ddarparu:

 • Rhif cofrestri ei sefydliad
 • Enw a cyfeiriaid
 • Llythyr awdurdodi ar gyfer ei cynrychiolydd awdurdodedig

Pan mae angen mesurydd ar y tŷ, mi fydd angen i’r cwsmer ddarparu gwybodaeth ychwanegol am y trefniadau mesuro. Mi fydd angen i’r gosodwyr ddarparu y gwybodaeth hwn i’r cwsmer. Gwelwch Gosodwyr a Mesuro.

Tystiolaeth Arall

Mae rhai achosion ble mae ceisiau yn cael eu golygu ble byddwn yn gofyn am dystiolaeth pellach. Ar gyfer enghreifftiau am pam allai hwn ddigwydd a pha tystiolaeth byddwn yn gofyn am, gallwch weld ein dogfen cymorth ‘Mae fy nghais yn cael ei olygu’.

Mewn rhai achosion mi fydd ceisiau gyda’r tîm cydymffurfio. Mi fydden nhw yn gofyn am dystiolaeth pellach er mwyn profi cydymffurfiad gyda rheolau y cynllun. Fel rhan o’r gwyriadau mae’n bosib y bydd rhaid i ni olygu nifer mawr o geisiadau o un ffynhonnell. Er engraifft, cyn lleihad tariff biomas mae’n bosib y byddwn yn golygu nifer o geisiadau gan cwsmeriaid o nifer o wahanol osodwyr biomas.    

Camau Nesaf

Am fwy o wybodaeth, gwelwch:

Microgeneration Certification Scheme (MCS)

All renewable heating systems in the Domestic RHI must be certified by MCS. This is an internationally recognised quality assurance scheme supported by government. You’ll need an MCS certificate number to support your application. More.

Publications and updates

 • Published: 7th Aug 2018
 • Charts and data
 • 3 Associated documents
These tables set out the level of the prepayment price cap that will apply for the period 1 October 2018 to 31 March 2019.