Ymchwil i ddefnyddwyr

This page is available in English.

Rydym yn defnyddio ymchwil i ddefnyddwyr er mwyn sicrhau bod ein proses o wneud penderfyniadau wedi ei llywio gan dystiolaeth gadarn a safbwyntiau defnyddwyr ynni Prydain.

Dewiswch o'r dolenni canlynol er mwyn gweld ein hadroddiadau a'n data:

Ein dull ymchwil

Mae ein rhaglen ymchwil Defnyddwyr yn Gyntaf yn ein helpu i ddeall blaenoriaethau, safbwyntiau a phrofiadau ystod eang o ddefnyddwyr, yn cynnwys defnyddwyr busnes a grwpiau sy'n fwy agored i niwed.

Rydym yn datblygu'r ddealltwriaeth hon ymhellach drwy ymchwil ansoddol a meintiol annibynnol sydd wedi ei chomisiynu, a thrwy adolygu tystiolaeth o amrywiaeth o sefydliadau.

Rydym yn cynnwys miloedd o ddefnyddwyr yn ein gwaith drwy:

  • arolygon rheolaidd a gweithdai
  • cyfarfodydd rheolaidd ein Panel Defnyddwyr yn Gyntaf
  • dulliau gweithredu arloesol, fel ymchwil fideo ac ymgysylltu ar y cyd fel bod defnyddwyr a chyflenwyr ynni yn cael eu dwyn ynghyd i drafod.

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein hymchwil, cysylltwch â ni yn consumer.first@ofgem.gov.uk.