Treuliau a gwariant

This page is available in English.

Mae'n hanfodol ein bod yn sefydlu ac yn cadw enw da am fod yn ddiduedd, am integriti ac am safonau proffesiynol uchel. Rhaid peidio bod byth unrhyw reswm dros i bobl y tu allan i'r sefydliad amau y gall diddordebau preifat ddylanwadu ar ein penderfyniadau. Rydym felly'n gosod nifer o gyfyngiadau ar weithgareddau ariannol ac anariannol ein staff. Amlinellir hyn yn fanylach yn ein Polisi Gwrthdaro Diddordeb islaw.

Rydym hefyd yn cyhoeddi treuliau ein Cadeirydd, aelodau anweithredol yr Awdurdod Marchnadoedd Nwy a Thrydan ac uwch aelodau staff. Yn ogystal â hyn, mae'r dogfennau islaw'n cynnwys gwybodaeth yn nodi'r rheolau ar gyfer ein staff ar roddion, lletygarwch a chyfranddaliadau mewn cwmnïau ynni ac organogram staff.

Ar 28 Mai 2010, cyhoeddodd y llywodraeth ei bwriad i gyhoeddi holl wariant dros £25,000 gan y llywodraeth ganolog ar-lein ar Data.gov. Mae'r dogfennau islaw'n dangos ein taliadau i gyflenwyr a ddaw o fewn y categori yma. Caiff yr adroddiadau eu paratoi'n fisol.