Gostyngiad Cartrefi Cynnes

This page is available in English.

Mae'r Gostyngiad Cartrefi Cynnes yn un o gynlluniau'r llywodraeth sy'n anelu at fynd i'r afael â thlodi tanwydd ym Mhrydain Fawr. O dan y cynllun, mae cyflenwyr ynni mwy yn helpu pobl sydd mewn tlodi tanwydd neu sydd mewn perygl o fod mewn tlodi tanwydd.

Dysgwch fwy yn Gostyngiad Cartrefi Cynnes